Projectmanagement

MEE levert projectmanagers voor lokale en regionale projecten, Integrale Vroeghulp en sociale wijkteams. MEE kan ook de gehele projectuitvoering op zich nemen. Projectmanagers en –ondersteuners werken inclusief. Dat wil zeggen dat zij, bij alles wat ze doen op strategisch, tactisch en operationeel niveau, gericht zijn op het vergroten van het zelfvertrouwen en de eigen kracht/zelfstandigheid van mensen met een beperking en gericht zijn op nauwe samenwerking met in de stad/dorp/wijk/buurt aanwezige partners. Dat maakt onze projectaanpak uniek.

Naar boven