Vrijwilligers

Veel mensen vinden het leuk om vrijwilligerswerk te doen. Om een bijdrage aan de samenleving te leveren, waardevolle werkervaring op te doen en in een werkritme te komen of blijven. Soms als eerste stap op weg naar (betaald) werk. Voorbeelden van projecten en werkwijzen waarbij vrijwilligers een rol spelen zijn:

Ervaar MEE Arnhem
Ervaar MEE Arnhem is het steunpunt voor de (Openbare) Geestelijke Gezondheidzorg. MEE Gelderse Poort heeft Ervaar MEE opgezet en is verantwoordelijk voor de coördinatie. Ervaar MEE Arnhem biedt individuele hulpverlening vanuit ervaringsdeskundigheid tijdens behandeltrajecten binnen de eerste en tweedelijns hulpverlening.

Autisme Info Centrum (AIC)
Het Autisme Info Centrum is het informatie- en documentatiecentrum voor (ouders en partners van) mensen met autisme. Het is een onderdeel van de Nederlandse Vereniging Autisme (NVA). De centra worden bemand door vrijwilligers, vaak mensen met autisme en/of ouders of partners van mensen met autisme; ervaringsdeskundigen, ondersteund door professionals van NVA en MEE Gelderse Poort. Meer over AIC Arnhem

Keukentafelgesprek
Het samenspel tussen professionele zorg en ondersteuning en de informele steun van familie, vrienden, buren en vrijwilligers uit de wijk, zorgt ervoor dat mensen met een beperking optimaal kunnen participeren. MEE Gelderse Poort nodigt daarom in een zo vroeg mogelijk stadium alle betrokkenen uit om mee te denken. Een keukentafelgesprek leent zich hier goed voor omdat het dichtbij de cliënt en zijn leefwereld is.

 

Naar boven