Regio Arnhem

Onze activiteiten in de Regio Arnhem
In diverse gemeenten in deze regio participeren consulenten van MEE Gelderse Poort in het sociale wijkteam. Zij brengen hun deskundigheid in over mensen met een beperking, hun brede manier van kijken en hun kennis en ervaring met het analyseren en versterken van sociale netwerken.

regio Arnhem

Daarnaast bieden we in de meeste gemeenten een breed pakket aan diensten aan vanuit ons Expertisecentrum. Dat varieert van groepswerk, trainingen voor professionals tot diagnostiek (intelligentieonderzoek). Onze preventieve aanpak in de begeleiding van schoolverlaters naar werk samen met (speciale) scholen en het UWV maakt daarvan onderdeel uit en werkt effectief en kostenbesparend. Ook zijn we vanuit het Expertisecentrum betrokken bij het Autisme Informatie Centrum (AIC Arnhem) en leveren we aan diverse scholen Schoolmaatschappelijk werk.

Voor diverse gemeenten voeren we trajecten MEE Bruggenbouwen uit. Hier helpt een student mensen met een beperking meer en beter te participeren in de samenleving. Doel is dat de student zichzelf uiteindelijk overbodig maakt doordat de betrokkene na verloop van tijd zelfstandig in staat is om bijvoorbeeld deel te nemen aan een sportclub of dat de ondersteuning structureel is overgenomen door een iemand uit het netwerk van betrokkene.

Naar boven