Advisering

Advisering voegt toe
Een externe adviseur levert toegevoegde waarde op momenten dat een organisatie keuzes maakt die ertoe doen. De kracht van de adviseurs van MEE Gelderse Poort is dat zij bijdragen aan integrale oplossingen omdat ze sectoroverstijgend en levensbreed kijken en verbinden. Daarnaast delen we bij alles wat we doen onze kennis van beperkingen.
De adviseurs van MEE Gelderse Poort benaderen vraagstukken vooral vanuit cliëntperspectief en op basis van hun jarenlange praktijkervaring in dienstverlening aan mensen met een beperking. Vormgeven van samenwerking in de keten maakt hier altijd onderdeel van uit.

MEE Gelderse Poort levert adviesdiensten op de volgende terreinen:

Naar boven