Expertisecentrum

Expertisecentrum MEE Gelderse Poort
Het Expertisecentrum is hét kenniscentrum voor iedereen die professioneel betrokken is bij de ondersteuning van mensen met een beperking.

× Opleidingen Advisering Onafhankelijke cliëntondersteuning Expertdiensten Projectmanagement

Onafhankelijke cliëntondersteuning

MEE ondersteunt mensen met een beperking. In de Wmo en de Wlz staat dat mensen recht hebben op onafhankelijke cliëntondersteuning. Dat betekent dat het belang en de behoefte van de cliënt voorop staan – in relatie met gemeente, zorgverzekeraars en andere betrokken instanties. Zo dragen we optimaal bij aan een samenleving waarin iedereen meedoet.

Lees meer

Expertdiensten

MEE Gelderse Poort adviseert organisaties, bedrijven en overheidsinstellingen om actief te bouwen aan een inclusieve samenleving. Met een breed aanbod van producten en diensten en natuurlijk met maatwerk voor de opdrachtgever.

Lees meer

Projectmanagement

MEE Gelderse Poort levert projectmanagers voor lokale en regionale projecten, Integrale Vroeghulp en sociale wijkteams. MEE kan ook de gehele projectuitvoering op zich nemen. Projectmanagers en –ondersteuners werken inclusief.

Lees meer

Opleidingen

Een professional is nooit uitgeleerd. En in de huidige tijd waarin er veel verandert, is leren en ontwikkelen een belangrijk onderdeel van het vakmanschap. Het Expertisecentrum van MEE Gelderse Poort is dé aanbieder van praktijkgerichte opleidingen op het gebied van het herkennen van, het omgaan met (mensen met) een beperking èn het verkennen van hun mogelijkheden.

Lees meer

Advisering

Een externe adviseur levert toegevoegde waarde op momenten dat een organisatie keuzes maakt die ertoe doen. De kracht van de adviseurs van MEE Gelderse Poort is dat zij bijdragen aan integrale oplossingen omdat ze sectoroverstijgend en levensbreed kijken en verbinden.

Lees meer

Wij adviseren gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven. En we ondersteunen cliënten en hun sociale omgeving. Onze jarenlange ervaring en expertise vertalen we in diensten zoals onafhankelijke cliëntondersteuning, expertdiensten, projectmanagement, opleidingen en advisering. Kennis delen, verbinden, ontzorgen en innoveren staan centraal.

Onze integrale aanpak, werkbare oplossingen en toegewijde professionals maken onze werkwijze uniek. Wij lopen voorop bij:

  • Kennisoverdracht voor het versterken van eigen kracht en sociale netwerken
  • Actuele maatschappelijke vraagstukken
  • Transities in het lokale sociaal domein

Meer informatie
Neem contact op met MEE Gelderse Poort via 088-6330000 of via expertisecentrum@meegeldersepoort.nl.

Naar boven