Nu Niet Zwanger

  • Wat Nu Niet Zwanger
  • Waar regio Gelderse Poort
  • Voor wie kwetsbare (potentiële) ouders die bekend zijn met complexe problematiek

Kwetsbare mensen een bewuste keuze laten maken over het moment van hun kinderwens zodat zij niet onbedoeld zwanger raken

nu niet zwanger

Hoe vaak bespreek je thema’s als toekomstbeeld, kinderwens, zwangerschap of anticonceptie met je cliënten?

Het project Nu Niet Zwanger richt zich op kwetsbare (potentiële) ouders die bekend zijn met complexe problematiek waardoor een zwangerschap – in deze fase – tot toename van problemen kan leiden. Het project richt zich op mannen en vrouwen in de vruchtbare leeftijd waarbij (vaak) sprake is van een combinatie van:

  • Opeenstapeling van problemen en beperkingen (multi-problematiek) zoals het zich gecombineerd voordoen van bijvoorbeeld ernstige psychiatrische problematiek, verstandelijke beperking, verslaving, dakloosheid, schulden, loverboyproblematiek, illegaliteit…
  • Gebrek aan zelfredzaamheid en zelf herstellend vermogen
  • Tekortschieten of onvoldoende aansluiten van hulp van zorg en omgeving
  • Complexe problematiek die al eerder in beeld kwam bij diverse organisaties

Denk daarbij aan: verslavingszorg, GGZ, zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, vrouwenhulpverlening, GGD, reclassering, wijkteams, MEE, dak- en thuislozenzorg, Raad voor de Kinderbescherming, jeugdzorg, welzijnszorg, maatschappelijk werk, Veilig Thuis, huisartsen, verloskundigen en/of gynaecologen.

Waar kunnen wij bij ondersteunen?
Wij willen professionals motiveren om kinderwens, seksualiteit en anticonceptie bespreekbaar te maken met de cliënt waarmee zij in contact komen.

MEE Gelderse Poort kan ondersteunen bij de uitvoering van complexe casuïstiek en hierin meedenken. Dit doen we door samen in gesprek te gaan met cliënten. Wij geven advies over hoe het gesprek aan te gaan. Ook kunnen we de casus overnemen rondom dit thema.

We proberen van begin tot eind betrokken te blijven en gaan waar nodig ook mee naar de huisarts totdat anticonceptie geregeld is. Mochten wij er samen niet uitkomen dan kunnen we opschalen naar de inhoudelijk coördinator (GGD) van Nu Niet Zwanger.

Contactpersonen nu niet zwanger
Voor meer informatie neem contact op met:

Lonneke Bakker: l.bakker@meegeldersepoort.nl / 06-10010256
Eva Petri: e.petri@meegeldersepoort.nl / 06-82175689
Wilma van Luunen: w.vluunen@meegeldersepoort.nl / 06-10010285

Meer informatie over Nu Niet Zwanger

nu niet zwanger

Als je luistert en respect hebt voor je cliënt kun je alles bespreekbaar maken.

Ik zou dat uit mijn eigen zak niet kunnen financieren. Als het spiraaltje niet vergoed zou worden zou ik het niet kunnen laten plaatsen.”- cliënt

Ik kon niet helemaal toetsen of ze het goed begrepen had. Dan merk je wel dat sommige meiden echt niet weten wat er aan anticonceptiemiddelen mogelijk is.”- hulpverlener

Terug naar projecten
Naar boven