Hier staan we voor

MEE Gelderse Poort staat voor een samenleving waarin mensen met en zonder beperking elkaar steunen. En waar zorg voorhanden is, als die nodig is. Wij werken aan een wereld waarin drempels worden weggenomen en mensen met een beperking of psychosociale problemen alle kans krijgen volwaardig lid van de maatschappij te zijn. De ambitie van MEE Gelderse Poort is het realiseren van wat wij een ‘inclusieve samenleving’ noemen. Een wereld waarin iedereen kan meedoen. Elke dag werken wij aan de taak die we onszelf gegeven hebben: ‘meedoen mogelijk maken’.

De visie en strategie van MEE Gelderse Poort worden vertaald naar processen binnen onze dienstverlening. De afzonderlijke processen als ook de samenhang daartussen is bepalend voor de kwaliteit die MEE Gelderse Poort levert. We werken voortdurend en met elkaar aan het optimaliseren van onze processen. We plannen, voeren uit, evalueren en komen vervolgens tot verbeteringen: een continu proces!

Om onze kwaliteit te waarborgen laten we ons jaarlijks toetsen. MEE Gelderse Poort heeft als één van de eerste zorgorganisaties in Nederland het nieuwe ISO certificaat 9001:2015 mogen ontvangen. Een ISO certificering zien wij niet als een losstaand doel, maar als een uitvloeisel van onze dagelijkse werkzaamheden.

 

kwaliteit
Naar boven