IVH

  • Wat Coördinatie Integrale Vroeghulp
  • Waar Regio Arnhem, Nijmegen en Rivierenland
  • Voor wie Ouders van kinderen van 0 tot 7 jaar

Ondersteuning voor jonge kinderen met ontwikkelings- en gedragsproblemen

IVH

Als ouders de zorg over de ontwikkeling van hun jonge kind (0-7 jaar) delen met huisarts, consultatiebureau of Centrum voor Jeugd en Gezin en er blijven twijfels over ontwikkelings- en/of gedragsproblemen, kunnen ze een beroep doen op Integrale Vroeghulp (IVH) Arnhem, Nijmegen en Rivierenland. Ouders maken dan zelf direct een afspraak, een verwijsbrief is niet nodig en de ondersteuning is gratis. De aanmelding gebeurt daarnaast via de sociale wijkteams in de gemeenten.

Deskundigen van IVH brengen, mede op basis van informatie van derden (bijvoorbeeld de huisarts of school), in kaart hoe ouders (en derden) de ontwikkeling van het kind ervaren, wat het kind nodig heeft en waar de ouders en het kind ondersteuning bij nodig hebben. IVH werkt met teams waarin verschillende disciplines zijn samengebracht. In een team zitten bijvoorbeeld een kinderarts, een maatschappelijk werker, een orthopedagoog, een opvoedkundige en een onderwijsdeskundige.

MEE Gelderse Poort coördineert en is aanspreekpunt. De coördinator bespreekt regelmatig met de ouders of de hulpverlening goed verloopt. Als ouders tevreden zijn en vinden dat er voldoende bereikt is om zelf verder te gaan, stopt de Integrale Vroeghulp.

Brochure IVH

Bekijk de animatie Wat is Integrale Vroeghulp?

Terug naar projecten
Naar boven