Films

Deze films van MEE Gelderse Poort laten zien hoe we meedoen mogelijk maken.
Bekijk al onze films op You Tube

ErvaarMEE

ErvaarMEE van MEE Gelderse Poort.

Ervaar Paul

Ervaringsdeskundige Paul over zijn werk bij MEE Gelderse Poort.

Ervaar Sjoerd

Sjoerd vertelt over zijn werk als ervaringsdeskundige bij MEE Gelderse Poort.

Ervaar Mariska

Ervaringsdeskundige van MEE Gelderse Poort Mariska.

Werk jij met ons mee aan een All Inclusive samenleving?

MEE Gelderse Poort staat voor All Inclusive omdat iedereen het recht heeft om mee te doen in onze maatschappij.

MEE Bruggenbouwen: leren meedoen!

MEE Bruggenbouwen ondersteunt mensen die niet altijd op eigen kracht mee kunnen doen aan de samenleving.

Licht verstandelijke beperking - een late diagnose

Na jaren van eenzaamheid en onbegrip blijkt pas op latere leeftijd dat René licht verstandelijk beperkt is. Met de juiste ondersteuning kan René weer meedoen.

Multi-probleem gezin – omgaan met ADD, ADHD, DCD, diabetes, epilepsie, laag IQ en schulden

De preventieve aanpak van MEE voorkomt toename van de complexe problematiek in dit gezin.

Zorgen voor een zwaar autistische en verstandelijk beperkte zoon

MEE vormt de onmisbare schakel tussen de betrokken zorginstanties.

Leven met het syndroom van Asperger

Michiel kan naar vermogen participeren. Hij woont zelfstandig, heeft inkomen uit werk, maar blijft afhankelijk van zowel formele als informele zorg.
Naar boven