Films

Deze films van MEE Gelderse Poort laten zien hoe we meedoen mogelijk maken.

Licht verstandelijke beperking - een late diagnose

Na jaren van eenzaamheid en onbegrip blijkt pas op latere leeftijd dat René licht verstandelijk beperkt is. Met de juiste ondersteuning kan René weer meedoen.

Multi-probleem gezin – omgaan met ADD, ADHD, DCD, diabetes, epilepsie, laag IQ en schulden

De preventieve aanpak van MEE voorkomt toename van de complexe problematiek in dit gezin.

Zorgen voor een zwaar autistische en verstandelijk beperkte zoon

MEE vormt de onmisbare schakel tussen de betrokken zorginstanties.

Leven met het syndroom van Asperger

Michiel kan naar vermogen participeren. Hij woont zelfstandig, heeft inkomen uit werk, maar blijft afhankelijk van zowel formele als informele zorg.

Arbeid - meedoen mogelijk maken

Ans Jansen, consulent Expertisecentrum, vertelt over hoe zij het mogelijk maakt dat mensen ook in het arbeidsproces kunnen meedoen aan de samenleving.

MEE Reizen / INO Bruggenbouwen - meedoen mogelijk maken

Michelle Coenen, consulent Expertisecentrum, vertelt over onze projecten MEE Reizen en INO Bruggenbouwen.

Onafhankelijke Cliëntondersteuning - meedoen mogelijk maken

Frank van de Ven, Regiomanager West, legt uit wat Onafhankelijke Cliëntondersteuning is.

Speciale Zorg - meedoen mogelijk maken

Fenneken Kiestra, consulent Expertisecentrum, vertelt over de complexiteit van Speciale Zorg.
Naar boven