Films

Deze films van MEE Gelderse Poort laten zien hoe we meedoen mogelijk maken.
Bekijk al onze films op You Tube

Het verhaal van Jon (19) over zijn Hulpkaart

Het verhaal van Petra (39) over haar Hulpkaart

Ervaar MEE

Het project Ervaar MEE van MEE Gelderse Poort

Ervaar Paul

Ervaar Sjoerd

Ervaar Mariska

Werk jij met ons mee aan een All Inclusive samenleving?

MEE Bruggenbouwen: leren meedoen!

MEE Bruggenbouwen ondersteunt mensen die niet altijd op eigen kracht mee kunnen doen aan de samenleving

Licht verstandelijke beperking - een late diagnose

Na jaren van eenzaamheid en onbegrip blijkt pas op latere leeftijd dat René licht verstandelijk beperkt is. Met de juiste ondersteuning kan René weer meedoen

Multi-probleem gezin – omgaan met ADD, ADHD, DCD, diabetes, epilepsie, laag IQ en schulden

De preventieve aanpak van MEE voorkomt toename van de complexe problematiek in dit gezin

Zorgen voor een zwaar autistische en verstandelijk beperkte zoon

MEE vormt de onmisbare schakel tussen de betrokken zorginstanties

Leven met het syndroom van Asperger

Michiel kan naar vermogen participeren. Hij woont zelfstandig, heeft inkomen uit werk, maar blijft afhankelijk van zowel formele als informele zorg
Naar boven