Mantelzorgers

Een veranderende samenleving vraagt om een andere kijk op informele zorg. De situatie van de cliënt en die van de mantelzorgers zijn vaak onlosmakelijk met elkaar verbonden.

In het samenspel tussen de behoefte van de kwetsbare burger en het informele netwerk, de mantelzorger, wordt die laatste nog wel eens vergeten. MEE Gelderse Poort vindt dat we hun positie moeten beschermen en versterken. Ook zij moeten in staat gesteld worden om een beroep te doen op professionele en onafhankelijke cliëntondersteuning. Wij luisteren hierbij onder meer goed naar de signalen en adviezen vanuit onze Cliëntenraad.

In de toewijzing van voorzieningen door gemeenten gaat het dus niet alleen om de vraag wat burgers en mantelzorgers zelf kunnen, maar ook om de vraag wat zij hiervoor beiden nodig hebben. Zo blijft het netwerk van de cliënt sterk, zonder dat de mantelzorger overbelast raakt.

Ondersteuning aan het informele netwerk
Mantelzorgers en vrijwilligers hebben behoefte aan voorlichting en informatie over beperkingen en de vragen die hieruit voortkomen, zoals het accepteren van en omgaan met de beperking. Mantelzorgers van mensen met een beperking kunnen dan ook bij MEE terecht voor antwoord op hun vragen. Professionele ondersteuning kan ook bijdragen aan het tijdig signaleren van mogelijke overbelasting en het organiseren van respijtzorg. De maatwerkoplossingen vragen ook om goede afstemming tussen professionals, cliënten, mantelzorgers en vrijwilligers. De professionals van MEE Gelderse Poort hebben hier een verbindende rol.

Naar boven