MEE NL

Met ingang van 1 januari 2016 is MEE Nederland overgegaan in MEE NL, een coöperatieve vereniging van 20 regionale MEE-organisaties. In deze vorm kan MEE beter inspelen op de decentralisatie van de cliëntondersteuning en de transformaties in de langdurige zorg en het sociaal domein.

Zij gaat voor haar leden, de regionale MEE-organisaties, maatschappelijk ondernemen en samenwerken met overheden, publieke organisaties en private partijen. Dankzij haar landelijk dekkend netwerk kan zij organisaties van dienst zijn bij de uitvoering van beleid en projecten of het aanbieden van diensten voor mensen met een beperking.

MEE NL richt zich onder andere op (arbeids)participatie, sport en bewegen, training en scholing en cliëntondersteuning vanuit de Wet langdurige zorg.

Neem contact op met de coöperatieve vereniging MEE NL
Maliebaan 71f | 3581 CG Utrecht
Postbus 85271 | 3508 AG Utrecht
030-2363707
info@meenederland.nl
www.mee.nl

Vestigingenzoeker
Vind MEE in uw buurt: www.mee.nl/meelocator

 

Naar boven