Cliëntondersteuning

MEE ondersteunt mensen met een beperking. In de Wmo en de Wlz staat dat mensen recht hebben op onafhankelijke cliëntondersteuning. Dat betekent dat het belang en de behoefte van de cliënt voorop staan in relatie met gemeente, zorgverzekeraars en andere betrokken instanties. Zo dragen we optimaal bij aan een samenleving waarin iedereen meedoet.

Wij bieden verschillende vormen van cliëntondersteuning:

Naar boven