Diagnostisch onderzoek

Diagnose als basis
Om te weten wat iemand wel en niet kan en hoe iemand zich kan ontwikkelen, is het belangrijk om te weten wat de mate van de verstandelijke beperking is. De gedragsdeskundigen en diagnostisch medewerkers van MEE Gelderse Poort zijn gespecialiseerd in diagnostiek. Diagnostiek is het geheel van methodes en technieken dat we inzetten om tot een diagnose te komen. De diagnose is een belangrijke basis om te komen tot een goede inschatting van de hulpvraag en van de in te zetten zorg en begeleiding. En voor de inschatting van de mate en wijze van inzetbaarheid in het arbeidsproces.

Naar boven