Praktijkonderzoek

De onderzoekers en methodiekontwikkelaars van MEE Gelderse Poort onderzoeken in de dagelijkse werkpraktijk wat de effecten zijn voor de ondersteuning van cliënten.

praktijkonderzoek

Effectiviteitsonderzoek
Projecten, werkprocessen en de inzet van methodieken dragen bij aan een doelstelling. De onderzoekers en methodiekontwikkelaars van MEE Gelderse Poort onderzoeken in de dagelijkse werkpraktijk wat de effecten zijn voor de ondersteuning van cliënten. Zij doen aanbevelingen om methodieken te verbeteren, werkprocessen te optimaliseren en projecten bij te sturen. U kunt gerust contact opnemen met MEE Gelderse Poort om uw vraag vrijblijvend te bespreken. Wij kijken samen met u of deze zich leent voor een praktijkonderzoek. Indien gewenst maakt MEE Gelderse Poort een onderzoeksvoorstel met bijbehorende offerte.

Met subsidie van ZONMW onderzochten we de effectiviteit van de training ‘Weerbare jongens en meisjes’. De jongeren met een lichte verstandelijke beperking die deelnamen aan de training bleken veel beter voor zichzelf op te komen en zijn sociaal vaardiger geworden.

Contact
Wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op met het Expertisecentrum via 088-6330000 of mail naar expertisecentrum@meegeldersepoort.nl

Naar boven