Over MEE Gelderse Poort

Bij MEE Gelderse Poort werken zo’n 75 medewerkers. Een groot deel van hen werkt als teamlid in de wijkteams in de gemeenten in ons werkgebied: Regio Arnhem, Rijk van Nijmegen en Rivierenland. Een ander deel van hen werkt binnen het Expertisecentrum. Als projectleider, teamleider, trainer of consulent werken ze voor opdrachtgevers en voor cliënten en hun omgeving.

over MEE Gelderse Poort

Alle medewerkers hebben verstand van zaken. Zij zijn HBO/Academisch opgeleid en weten goed wat het betekent om een beperking te hebben en hoe maatschappelijke drempels te slechten. Zij leren dit in het dagelijks gesprek met hun cliënten, die ervaringsdeskundig zijn. Veel van onze medewerkers zijn door persoonlijke ervaringen betrokken bij mensen met een beperking. Cliënten ontmoeten bij hen begrip en hoeven niet veel uit te leggen over hun beperking. De medewerkers bezitten een ‘hands on’ mentaliteit, vanuit hun passie om resultaat voor mensen met een beperking te behalen. Onze aanpak is daarom altijd praktijkgericht. Onze medewerkers werken daar waar de cliënten komen en bij opdrachtgevers. In Arnhem-Zuid hebben we een gezamenlijke uitvalsbasis: een kantoortuin met flexplekken. Thuiswerken is bij ons heel gewoon en veel van onze collega’s werken elders op locatie, bijvoorbeeld in een gemeente.

Onze kerncompetenties zijn: daadkrachtig, verbindend, vernieuwend, partnerschap en onafhankelijk. Medewerkers van MEE Gelderse Poort werken op basis van heldere doelen aan een duidelijk resultaat, gebruikmakend van beproefde werkwijzen en methodes die we deels ook zelf ontwikkelen. De dienstverlening van MEE Gelderse Poort is sterk preventief gericht op het verbeteren van kwaliteit van leven. Door de nadruk te leggen op de voorwaarden en mogelijkheden om mensen met een beperking in de samenleving te betrekken. Zonder beroep te hoeven doen op duurdere tweedelijnszorg.

Alle consulenten van MEE Gelderse Poort zijn geschoold in Sociale Netwerk Strategieën (SNS). Met SNS helpen we mensen hun eigen ondersteuning te organiseren. We kijken samen met de cliënt welke vragen hij heeft en welke mensen uit zijn netwerk kunnen meedenken over oplossingen. Zo ontstaat er een fijnmazig, informeel steunsysteem om mensen heen. Pas als cliënten of de mensen uit het netwerk de problemen niet zelf kunnen oplossen komt professionele zorg of hulp in beeld. We delen deze methodieken met gemeenten, opdrachtgevers en professionals van andere organisaties. Wij ondersteunen ook het netwerk – de sociale omgeving – van mensen met een beperking, zoals gezinsleden, familie, vrienden of collega’s. Zij kunnen advies of praktische ondersteuning krijgen om iemand met een beperking verder te helpen of om hun taak als mantelzorger uit te kunnen voeren.

Naar boven