MEE maatschappelijk werk

Er zijn burgers in uw gemeente en werknemers in uw organisatie die psychosociale problemen hebben waar zij zelf niet uitkomen en die u via maatschappelijk werk hulp wilt bieden. MEE Gelderse Poort kan dit voor u invullen. De professionals van MEE Gelderse Poort zijn thuis in een breed aantal psychosociale problemen. Bovendien hebben ze als plus dat ze ook de expertise hebben om specifiek mensen met een beperking van dienst te zijn.

Gemeenten bieden we de mogelijkheid om in samenwerking met MEE Gelderse Poort Algemeen maatschappelijk werk aan haar burgers aan te bieden. Bedrijven kunnen een beroep doen op onze bedrijfsmaatschappelijk werkers en bedrijfscoaches. Zij ondersteunen u en uw werknemers bij werk- en/of privégerelateerde problemen zoals een burn-out, ongewenste intimiteiten of intimidatie op de werkvloer of re-integratie na een ziekte.

Scholen bieden we Schoolmaatschappelijk werk in de ondersteuning van leerkrachten, leerlingen en ouders. Bijvoorbeeld bij pesten en agressief of juist introvert gedrag van leerlingen. Of de ondersteuning van een leerling na een scheiding of overlijden van een ouder, broer of zus.

Bent u cliënt en wilt u een beroep doen op Maatschappelijk werk? Als u in de gemeente Wijchen woont dan kunt u hiervoor direct een beroep doen op de expertise van MEE Gelderse Poort. Neem hiervoor contact op met één van onze maatschappelijk werkers. U heeft geen verwijzing nodig en er zijn geen kosten aan verbonden.
Mail naar clientondersteuning@meegeldersepoort.nl of bel 088-6330000.

Woont u in een andere gemeente dan Wijchen? Dan zijn er geen afspraken met MEE gemaakt. Neem in dat geval contact op met het sociaal wijkteam in uw gemeente.

Naar boven