meedoen mogelijk maken voor cliënten

Zelf de regie hebben over uw leven, uitgaan van uw mogelijkheden en eigen keuzes maken

Lees verder

meedoen mogelijk maken met gemeenten

Zelfregie én de inzet van de sociale omgeving is altijd het vertrekpunt in onze ondersteuning

Lees verder

meedoen mogelijk maken met professionals

Samenwerken zodat mensen met een beperking gewoon mee kunnen doen in onze maatschappij

Lees verder

meedoen mogelijk maken in werk

Werkgevers en andere organisaties ondersteunen om mensen met een beperking mee te laten doen

Lees verder

KiS activiteiten

Uitstapprogramma's helpen mensen met een beperking uit (seksuele) uitbuitingssituaties of de prostitutie

Lees verder

Wie zijn wij

MEE Gelderse Poort is dé expert voor mensen met een beperking en hun omgeving. We bieden informatie, advies en ondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking, vorm van autisme, niet-aangeboren hersenletsel, chronische ziekte of psychische problematiek. Daarnaast bieden we Algemeen maatschappelijk werk, Schoolmaatschappelijk werk en Bedrijfsmaatschappelijk werk. Zelfregie en meedoen in de samenleving staan centraal in onze werkwijze.
Een inclusieve samenleving vraagt om visie en samenwerking. MEE Gelderse Poort geeft samen met cliënten, gemeenten, professionals en werkgevers invulling aan de verantwoordelijkheid om de zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare burgers te bevorderen. Onze kennis en ervaring hebben we gebundeld in het Expertisecentrum.

Lees verder

Vragen ?

Onafhankelijke cliëntondersteuning Wmo/Wlz:
Elke werkdag telefonisch spreekuur van 9.00 tot 12.00 uur.
Bel 088-6330000 of mail naar: clientondersteuning@
meegeldersepoort.nl

088 633 00 00

info@meegeldersepoort.nl

Neem contact op Naar veelgestelde vragen

Video

Deze films van MEE Gelderse Poort laten zien hoe we meedoen mogelijk maken.

Meer video's
Naar boven