Sporten met een beperking

  • Wat Sporten met een beperking
  • Waar regio Gelderse Poort
  • Voor wie mensen met een beperking

MEE Gelderse Poort zorgt ervoor dat mensen met een beperking zoveel mogelijk regulier kunnen sporten en aangepast waar dat nodig is.

gehandicaptensport

Sporten in de eigen woonomgeving
Sporten en bewegen is leuk en gezond. Als je een beperking hebt is het vaak moeilijk om deel te nemen aan sport- en beweegactiviteiten in de buurt. Je weet niet waar je terecht kunt en/of het aanbod sluit niet goed aan bij jouw mogelijkheden en behoeften. MEE Gelderse Poort zorgt ervoor dat mensen zoveel mogelijk regulier kunnen sporten en aangepast waar dat nodig is. Wij werken samen met lokale welzijnspartijen, sportverenigingen, onderwijs en Uniek Sporten. Daarnaast sluiten wij aan bij de Sportakkoorden in onze regio. We denken hierin mee hoe sporten en bewegen voor iedereen mogelijk wordt!

MEE Bruggenbouwen
Binnen het project MEE Bruggenbouwen ondersteunen vrijwillige bruggenbouwers mensen met een beperking die deel willen nemen aan een sport. Zij gaan samen op zoek naar een passende sport en vergezellen hen de eerste keren. De bruggenbouwers zorgen ervoor dat mensen zich geaccepteerd voelen door bijvoorbeeld uitleg te geven over de beperking aan de trainer en/of de andere sporters.

Bekijk het filmpje van Jan en Bruggenbouwer Pim
Bekijk hoe Jeffrey leert meedoen

Sportconsulent
De consulent van MEE Gelderse Poort zorgt er in de rol van sportconsulent voor dat mensen met een beperking (meer) gaan sporten of bewegen in hun eigen woonomgeving. Bijvoorbeeld door samen te kijken welke sport iemand zou willen beoefenen en door mensen met een beperking te begeleiden naar een reguliere sportvereniging en de daar aanwezige vrijwilligers voor te lichten. Maar ook door de ontwikkeling van G-sport afdelingen bij reguliere sportverenigingen te begeleiden. En door ervoor te zorgen dat sociale wijkteams de kennis in huis hebben om mensen door te verwijzen. Zo werken we preventief aan een gezonde leefstijl.

Iedereen doet mee
Met de training ‘Iedereen doet MEE’ leren trainers, coaches en (bege)leiders van reguliere sport- en scoutingclubs hoe zij ook kinderen met adhd, autisme of licht verstandelijke beperking met plezier kunnen laten meedoen.
Lees meer in de flyer

Overbetuwe Beweegt
Binnen de gemeente Overbetuwe zijn we actief met Sport Bruggenbouwen, casuïstiek, overleggen binnen lokale sportakkoorden en deskundigheidsbevordering voor sport-/beweegprofessionals om mensen met een beperking beter te kunnen ondersteunen.
www.overbetuwebeweegt.nl

Terug naar projecten
Naar boven