Directeur, Managementteam, Staf en Raad van Toezicht

“In de verbondenheid van mensen met een beperking die regie over hun leven voeren én een samenleving die zich ontvankelijk opstelt zie ik de inclusieve samenleving ontstaan. Naast onze consulenten zetten het managementteam, de staf en de Raad van Toezicht zich daar volledig voor in.”

Interim Directeur/Bestuurder

Managementteam

Staf

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van MEE Gelderse Poort volgt in haar bestuurlijke organisatie het principe van de Zorgbrede Governance Code.

De samenstelling van de RvT is als volgt:

  • De heer drs. N. Vos (Voorzitter)
  • De heer J. van Dinteren (Vice Voorzitter)
  • De heer J. Meems (Lid)
  • Mevrouw B. Jansen (Lid)
  • Mevrouw J. Geertsema (Lid)

U kunt de Raad van Toezicht bereiken via directiesecretariaat@meegeldersepoort.nl

Naar boven