Directeur, Management Team, Staf en Raad van Toezicht

In de verbondenheid van mensen met een beperking die regie over hun leven voeren én een samenleving die zich ontvankelijk opstelt zie ik de inclusieve samenleving ontstaan. Naast onze consulenten zetten het management team, de staf en de Raad van Toezicht zich daar volledig voor in.”

Hanneke Jacobs, directeur/bestuurder MEE Gelderse Poort

Directeur/Bestuurder

Management Team

Staf

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van MEE Gelderse Poort volgt in haar bestuurlijke organisatie het principe van de Zorgbrede Governance Code.

De samenstelling van de RvT is als volgt:

  • De heer C.M. Hommersom (Voorzitter en Lid Auditcommissie )
  • Mevrouw G.W.M. Houben-van IJzendoorn (Lid)
  • Mevrouw L.A.M. van der Poel (Lid)
  • De heer J. van Dinteren (Lid Auditcommissie)
  • De heer drs. N. Vos (Vice Voorzitter)
  • De heer S.M. Quint (Secretaris)

U kunt de Raad van Toezicht bereiken via raadvantoezicht@meegeldersepoort.nl of via directiesecretariaat@meegeldersepoort.nl

Naar boven