Onafhankelijke Cliëntondersteuning Wlz

MEE biedt onafhankelijke cliëntondersteuning aan mensen met een (aankomende) indicatie voor langdurige zorg vanuit de Wlz.

OCO Wlz


Rol van de onafhankelijk cliëntondersteuner 

  • De cliëntondersteuner van MEE helpt bij het maken van keuzes en het oplossen van problemen bij de zorgvraag. De cliëntondersteuning is vooral gericht op de versterking van de positie van de cliënt, zodat zij weloverwogen keuzes kunt maken over hun zorg.
  • Een cliëntondersteuner staat naast hen, denkt mee (los van alle partijen) en betrekt waar mogelijk het sociale netwerk (bijvoorbeeld familie, mantelzorgers, vrijwilligers) bij het zoeken naar oplossingen.
  • De cliëntondersteuner kent het zorgaanbod in de buurt.

Wat kan de onafhankelijk cliëntondersteuner betekenen?

Informatie en advies 
De cliëntondersteuner kan informeren en adviseren over onder meer diverse zorgvormen, het zorgaanbod in de regio, rechten van de cliënt en eventuele wachtlijsten.

De keuze voor de gewenste zorgvorm en/of zorgaanbieder
De cliëntondersteuner helpt bij het vinden van een passende zorgaanbieder. Het maakt niet uit of het daarbij gaat om verblijf in een instelling of om zorg thuis.

De invulling van de zorg
De cliëntondersteuner van MEE kan helpen bij het opstellen van een persoonlijk plan. In een persoonlijk plan wordt de manier waarop de cliënt zijn/haar leven wil inrichten vastgelegd en wat daarbij de beste zorg is. Denk daarbij aan een verblijf in een zorginstelling, een volledig of modulair pakket voor zorg thuis of een persoonsgebonden budget (pgb).

Het zorg- of ondersteuningsplan
De cliëntondersteuner kan helpen bij het opstellen, evalueren en bijstellen van het zorg- of ondersteuningsplan. Dit zijn afspraken over de invulling van de zorg die met de zorgaanbieder gemaakt worden. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de cliëntondersteuner de cliënt tijdens de bespreking met de zorgaanbieder bijstaat.

Bemiddeling tussen cliënt en zorgaanbieder 
De cliëntondersteuner kan ook helpen wanneer een andere invulling van de zorgvraag gewenst is en de cliënt er met de zorgaanbieder niet uitkomt.

Klachten, geschillen, bezwaar en beroep 
De cliëntondersteuner informeert de cliënt over de procedures van klachten, geschillen, bezwaar en beroepsprocedures, de positie van de cliënt, de mogelijkheden, en de daarbij te maken afwegingen.

Aanvragen van een herindicatie
De cliëntondersteuner informeert over de procedure, de mogelijkheden en risico’s van een herindicatie. De cliëntondersteuner bereidt samen met de cliënt het indicatiegesprek voor en is zo nodig aanwezig bij het gesprek.

Onafhankelijk en kosteloos 
Cliëntondersteuners van MEE werken onafhankelijk van de indicatiesteller, zorginkopers en zorgaanbieders. De cliëntondersteuner werkt altijd in het belang van de cliënt.

Professionals van MEE Gelderse Poort zijn in de regel aangesloten bij de Beroepsvereniging van cliëntondersteuners voor mensen met een beperking (BCMB).

Meer informatie
Neem vrijblijvend contact op met het Expertisecentrum via 088-6330000 of mail naar expertisecentrum@meegeldersepoort.nl.

Telefonisch spreekuur Wmo/Wlz

Onafhankelijke cliëntondersteuning Wmo/Wlz: elke werkdag telefonisch spreekuur van 9.00 tot 13.00 uur. Bel 088-6330000 of mail naar: wlz@meegeldersepoort.nl

Naar boven