Onafhankelijke Cliëntondersteuning Wlz

MEE Gelderse Poort levert Onafhankelijke Cliëntondersteuning (OCO) aan mensen met een indicatie voor langdurige zorg zoals die opgenomen is in de Wet langdurige zorg (Wlz).

OCO Wlz

Deze ondersteuning is onafhankelijk van zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Cliënten kunnen een beroep doen op MEE Gelderse Poort. Zorgaanbieders, gemeenten en verzekeraars wijzen cliënten op hun recht op cliëntondersteuning. Wlz voor cliënten

De diensten die MEE Gelderse Poort levert zijn:

 • Informatie en advies
 • Ondersteuning bij het opstellen van een persoonlijk plan
 • Ondersteuning bij het kiezen van een passende zorgaanbieder en passende langdurige zorg
 • Ondersteuning bij het opstellen, bijstellen en evalueren van het zorgplan
 • Bemiddeling als de zorgaanbieder de zorg niet conform verwachting en afspraken levert
 • Ondersteuning bij klachten, geschillen, bezwaar en beroep
 • Ondersteuning bij herindicatie

Hoe werkt een cliëntondersteuner van MEE Gelderse Poort?
Onze cliëntondersteuner staat naast iemand met een hulpvraag, kijkt integraal en levensbreed en draagt bij aan het versterken van de eigen kracht. De cliëntondersteuners brengen hun expertise over mensen met een beperking in. Hun expertise draagt optimaal bij aan een samenleving waarin iedereen meedoet:

 • Ze herkennen en erkennen beperkingen en de cliënt kan rekenen op begrip voor en inzicht in de gevolgen van de beperking
 • Ze bieden levensbrede en stelseloverstijgende ondersteuning
 • Ze leggen verbindingen tussen de inwoner/cliënt en diens omgeving
 • Ze zoeken naar balans tussen verschillende belangen
 • Ze zijn professioneel en onderhouden hun deskundigheid op het gebied van mensen met een beperking en cliëntondersteuning door scholing
 • Ze werken met een grote mate van zelfstandigheid

Professionals van MEE Gelderse Poort zijn in de regel aangesloten bij de Beroepsvereniging van cliëntondersteuners voor mensen met een beperking (BCMB).

Contact
Neem vrijblijvend contact op met het Expertisecentrum via 088-6330000 of mail naar expertisecentrum@meegeldersepoort.nl.
Cliënten kunnen mailen naar wlz@meegeldersepoort.nl.

Naar boven