Onafhankelijke cliëntondersteuning (Wmo)

Iedere inwoner kan gebruik maken van onafhankelijke cliëntondersteuning.
Vindt u het lastig om alleen een gesprek met de gemeente of instanties te voeren? Of wilt u hulp bij de voorbereiding van dit gesprek? Vraag dan een cliëntondersteuner u hierbij te helpen.

Wmo voor cliënten

Heeft u vragen op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, (jeugd)zorg, onderwijs, welzijn, wonen, werk of inkomen? Vindt u het prettig als er iemand met u meedenkt? Of kent u iemand die hier behoefte aan heeft? Het is fijn als er iemand is die u op weg kan helpen met informatie of advies. En die samen met u kijkt wat er nodig is om zelf verder te komen. Iemand die de weg kent en die altijd vanuit uw belang meekijkt. Dit heet onafhankelijke cliëntondersteuning. Iedereen heeft hier recht op, gratis en zonder doorverwijzing.

Onafhankelijk
De cliëntondersteuners van MEE staan los van alle instanties, zoals zorgaanbieders, gemeenten, UWV en onderwijs. De cliëntondersteuner neemt geen beslissing over uw aanvraag voor ondersteuning zoals bijvoorbeeld een uitkering. Maar de cliëntondersteuner kan u wel helpen om een aanvraag te doen als dat nodig is. U neemt hierin altijd zelf de beslissingen. De cliëntondersteuners zijn onafhankelijke adviseurs van MEE Gelderse Poort en zijn niet in dienst van de gemeente.

Veel kennis
De cliëntondersteuners van MEE weten veel over de kansen en mogelijkheden voor mensen die leven met een beperking zoals (licht) verstandelijke, zintuiglijke of lichamelijke beperkingen. Maar ook chronische ziekten, niet-aangeboren hersenletsel of autisme. Ook ouderen of mensen met psychische klachten kunnen bij MEE Gelderse Poort terecht. Het maakt niet uit of u al ondersteuning ontvangt of niet.

De onafhankelijk cliëntondersteuner ondersteunt u bij

  • het formuleren van uw vragen en wensen
  • het verduidelijken van de wet- en regelgeving en de procedures waar u mee te maken krijgt
  • het voorbereiden en bijstaan tijdens een gesprek met iemand van het sociaal team van de gemeente, UWV of instanties
  • het evalueren van gesprekken
  • het meedenken en helpen zoeken naar passende oplossingen voor zorg of ondersteuning bij u in de buurt
  • het opstellen van een persoonlijk plan en het maken van eigen keuzes
  • het verwijzen naar de juiste instanties

Telefonisch spreekuur Onafhankelijke cliëntondersteuning Wmo/Wlz
Elke werkdag van 9.00 tot 13.00 uur. Bel 088-6330000 of mail naar: clientondersteuning@meegeldersepoort.nl

Naar boven