Wmo voor cliënten

Gemeenten hebben cliëntondersteuning (Wmo voor cliënten) ondergebracht bij het sociaal wijkteam in uw gemeente. Iemand van het wijkteam zal u bijstaan bij uw vragen.

Wmo voor cliënten

Het belang voor u als cliënt en uw hulpvraag en –behoefte zijn het uitgangspunt. U kunt kosteloos een beroep doen op deze cliëntondersteuning. Bijvoorbeeld bij (het voorbereiden van) het gesprek met de gemeente, het zogenoemde ‘keukentafelgesprek’.

Cliëntondersteuning bestaat uit informatie, advies en kortdurende ondersteuning rondom zorg, wonen, onderwijs, werken en inkomen. Bespreek uw vraag of probleem eerst met iemand van het wijkteam in uw wijk of gemeente. Eerst kijken we naar wat u zelf kunt en dan naar wie u kent – of kunt leren kennen – die u zou kunnen helpen.

Komt u er samen niet uit of verschilt u van mening over de hulp die u nodig hebt? Dan kunt u contact opnemen met MEE Gelderse Poort voor onafhankelijke cliëntondersteuning. De onafhankelijke cliëntondersteuner van MEE:

  • Beantwoordt en verheldert uw vragen rondom zorg, wonen, onderwijs, werken en inkomen
  • Geeft advies over de zorg en ondersteuning die u nodig hebt
  • Bemiddelt en overlegt met instanties in uw belang
  • Helpt bij klachten, bezwaar of beroep

U maakt zelf de keuzes, doet wat u zelf kan en behoudt de regie.

Telefonisch spreekuur Wmo/Wlz
Onafhankelijke cliëntondersteuning Wmo/Wlz: elke werkdag telefonisch spreekuur van 9.00 tot 13.00 uur. Bel 088-6330000 of mail naar: clientondersteuning@meegeldersepoort.nl

Checklist vóór het gesprek over zorg of ondersteuning
Checklist ná het gesprek over zorg of ondersteuning
Bekijk de video over Onafhankelijke cliëntondersteuning in Tiel

Naar boven