Doelgroepspecialismen

Doelgroepspecialismen
Er zijn kenmerken die in meer of mindere mate horen bij een beperking zoals een Licht Verstandelijk Beperking (LVB), een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) of Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). MEE Gelderse Poort kent deze kenmerken en weet wat de gevolgen zijn voor het dagelijks leven. En adviseert over wat nodig is voor begrip, communicatie en voor (professionele) ondersteuning door het netwerk. Zo wordt eigen regie gestimuleerd en kwaliteit van leven voor de cliënt bevorderd.

Naar boven