Wlz voor cliënten

Ondersteuning aan cliënten met Wlz indicatie

Wlz voor cliënten

De onafhankelijke cliëntondersteuner van MEE Gelderse Poort:

  • Beantwoordt en verheldert uw vragen rondom zorg, wonen, onderwijs, werken en inkomen
  • Geeft advies over de zorg en ondersteuning die u nodig hebt
  • Bemiddelt en overlegt met instanties in uw belang
  • Helpt bij klachten, bezwaar of beroep
  • Ondersteunt bij herindicatie

U maakt zelf de keuzes, doet wat u zelf kunt en behoudt de regie.

Contact
Neem voor meer informatie contact op met MEE Gelderse Poort:
Bel 088-6330000 of mail naar wlz@meegeldersepoort.nl.

Naar boven