Onafhankelijke cliëntondersteuning (Wlz)

Iedereen met een Wlz-indicatie voor langdurige zorg kan gratis gebruikmaken van onafhankelijke cliëntondersteuning van MEE Gelderse Poort.

Wlz voor cliënten

Wat doet een cliëntondersteuner?
Een cliëntondersteuner kijkt met u mee hoe u uw zorg kunt regelen. Op de manier die het beste bij u en bij de mensen om u heen past. U maakt zelf de keuzes, doet wat u zelf kunt en behoudt de regie.

De onafhankelijk cliëntondersteuner van MEE Gelderse Poort:

  • beantwoordt en verheldert uw vragen rondom zorg, wonen, onderwijs, werk en inkomen
  • geeft advies over de zorg en ondersteuning die u nodig hebt
  • bemiddelt en overlegt met instanties in uw belang
  • helpt u zelf of verwijst naar de juiste instantie bij klachten, bezwaar of beroep
  • ondersteunt bij herindicatie

De cliëntondersteuner is er ook voor mensen die een familielid of een kennis verzorgen en daar advies en ondersteuning bij nodig hebben.

Telefonisch spreekuur Onafhankelijke cliëntondersteuning Wmo/Wlz
Elke werkdag van 9.00 tot 13.00 uur. Bel 088-6330000 of mail naar: clientondersteuning@meegeldersepoort.nl

Naar boven