Links

Links voor professionals

www.autismegelderland.nl
In de provincie Gelderland hebben instellingen uit alle sectoren hun krachten gebundeld in het Samenwerkingsverband (Convenant) Autisme Gelderland.
www.integralevroeghulp.nl
Landelijk platform Integrale Vroeghulp: ondersteuning voor jonge kinderen met ontwikkelings- en gedragsproblemen.
www.smartmetgeld.nl
Project dat zich richt op het vergroten van de financiële weerbaarheid van jongeren met een licht verstandelijke beperking.
www.deelmee.nl
Deelmee is dé online Kenniscommunity waar professionals binnen het sociaal domein organisatie-overschrijdend kennis en expertise met elkaar delen om zo de (kwetsbare) burger beter en sneller te kunnen ondersteunen.
www.leidraadlangerzelfstandigwonen.nl
Langer zelfstandig wonen brengt de resultaten in beeld van tien jaar samenwerken aan langer thuiswonen in Gelderland.
www.socialekaartnederland.nl
Website met informatie en advies over formele en informele organisaties binnen het sociaal domein rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen en kinderen & jeugd.

Naar boven