Onderwijs en Werk

Een inclusieve samenleving vraagt om inclusief onderwijs en inclusief ondernemen. MEE Gelderse Poort adviseert onderwijsinstellingen en bedrijven om dit in hun organisatie te bereiken. Zodat mensen met een beperking mee kunnen doen.

Naar boven