Rivierenland

Onze activiteiten in het Rivierenland
In alle gemeenten in deze regio participeren consulenten van MEE Gelderse Poort in de sociale wijkteams. Zij brengen hun deskundigheid in over mensen met een beperking, hun brede manier van kijken en hun kennis en ervaring met het analyseren en versterken van sociale netwerken.

Rivierenland

Daarnaast bieden we in de meeste gemeenten een breed pakket aan diensten aan vanuit ons Expertisecentrum. Dat varieert van groepswerk, opleidingen voor professionals tot diagnostiek (intelligentieonderzoek). Onze preventieve aanpak in de begeleiding van schoolverlaters naar werk samen met (speciale) scholen en het UWV maakt daarvan onderdeel uit en werkt effectief en kostenbesparend. Ook leveren we vanuit het Expertisecentrum Schoolmaatschappelijk werk.

Voor diverse gemeenten voeren we trajecten MEE Bruggenbouwen uit. Hier ondersteunt een student mensen met een beperking te participeren in de samenleving. Doel is dat de student zichzelf uiteindelijk overbodig maakt doordat de betrokkene na verloop van tijd zelfstandig in staat is om bijvoorbeeld deel te nemen aan een sportclub of dat de ondersteuning structureel is overgenomen door iemand uit het netwerk van betrokkene.

MEE Gelderse Poort biedt in opdracht van een aantal gemeenten in Rivierenland de functie aan van vertrouwenspersoon Wmo. In opdracht van de gemeenten participeren we in het NAH netwerkoverleg Rivierengebied.

Naar boven