Onafhankelijke Cliëntondersteuning Wmo

In de Wmo staat dat gemeenten de beschikbaarheid van adequate, onafhankelijke cliëntondersteuning moeten verzorgen.

procesbegeleiding

Cliënten hebben dus recht op een cliëntondersteuner, bijvoorbeeld bij een keukentafelgesprek. De gemeente bepaalt zelf de wijze waarop zij deze taak invult. MEE Gelderse Poort vult deze taak van gemeenten graag voor en samen met hen in.

Wat doet een cliëntondersteuner?
Een groot aantal consulenten van MEE Gelderse Poort werkt vanuit een gemeentelijk wijkteam. Zij helpen een inwoner met een hulpvraag bij het maken van keuzes op diverse levensterreinen of bij het oplossen van een probleem. Eerst wordt gekeken naar wat iemand zelf kan, daarna wordt iemands sociale netwerk in kaart gebracht en waar nodig geactiveerd en uitgebreid. Cliëntondersteuning kan bestaan uit informatie, advies, hulpvraagverduidelijking en kortdurende ondersteuning op alle levensgebieden. Vaak gaat het dan om praktische ondersteuning, sociaalemotionele of (opvoedkundige) gezinsondersteuning.

Onafhankelijkheid
Cliëntondersteuning wordt door gemeenten op verschillende manieren gepositioneerd. Soms is een cliëntondersteuner adviserend lid van een wijkteam en indiceert deze zelf niet voor maatwerkvoorzieningen. De gemeente beslist over de beschikking. Dan is de cliëntondersteuner geheel onafhankelijk gepositioneerd. Soms geeft de cliëntondersteuner ook beschikkingen namens de gemeente af. In dat geval kunnen wij onafhankelijke cliëntondersteuning bieden vanuit het regionale Expertisecentrum. Dit als een cliënt hierom vraagt en de gemeente met ons de afspraak heeft dat wij dit mogen aanbieden.

Hoe werkt een cliëntondersteuner van MEE?
Onze cliëntondersteuners staan naast iemand met een hulpvraag, kijken integraal en levensbreed en dragen bij aan het versterken van de eigen kracht. Ze brengen hun expertise over mensen met een beperking in. Hun expertise draagt optimaal bij aan een samenleving waarin iedereen meedoet:

  • Ze herkennen en erkennen beperkingen en de cliënt kan rekenen op begrip voor en inzicht in de gevolgen van de beperking
  • Ze bieden levensbrede en stelseloverstijgende ondersteuning
  • Ze leggen verbindingen tussen de inwoner/cliënt en diens omgeving
  • Ze zoeken naar balans tussen verschillende belangen
  • Ze zijn professioneel en onderhouden hun deskundigheid op het gebied van mensen met een beperking en clientondersteuning door scholing
  • Ze werken met een grote mate van zelfstandigheid

Professionals van MEE Gelderse Poort zijn in de regel aangesloten bij de Beroepsvereniging van cliëntondersteuners voor mensen met een beperking (BCMB).

Wat als er verschil van mening is over de hulp die nodig is?
Zijn er vragen of is er een probleem bij de toekenning vanuit het sociaal wijkteam? Komen inwoner/cliënt en gemeente/wijkteam er niet uit of is er verschil van mening over de hulp die nodig is? Het wijkteam/gemeente kan ook daarvoor MEE Gelderse Poort inschakelen; we zetten dan een cliëntondersteuner uit het Expertisecentrum in. Deze consulenten werken onafhankelijk.

Contact
Neem vrijblijvend contact op met het Expertisecentrum via 088-6330000 of mail naar expertisecentrum@meegeldersepoort.nl. Indien een gemeente OCO Wmo bij ons heeft ingekocht dan kunnen cliënten mailen naar: clientondersteuning@meegeldersepoort.nl.

Bekijk de video Onafhankelijke Cliëntondersteuning in Tiel

Naar boven