Onafhankelijke cliëntondersteuning Wmo

Gemeenten verzorgen de beschikbaarheid van onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit de Wmo.

procesbegeleiding

Wmo cliëntondersteuning voor gemeenten
Iedereen doet graag mee in de samenleving. Ook mensen met een beperking of een chronische ziekte leiden graag een gelukkig en waardevol leven. Ze zijn immers meer dan hun beperking. Maar bij het organiseren van hun dagelijkse leven lopen ze vaak tegen drempels aan, letterlijk en figuurlijk. Naar school gaan, werken, zelfstandig wonen, gezondheid, sporten, omgaan met regels en geld. Het kost meer energie en doorzettingsvermogen. Van henzelf en hun omgeving.

Om mensen met een beperking te helpen, heeft de overheid vele wetten en regelingen opgesteld en diensten georganiseerd. Maar juist bij de mensen voor wie deze regels zijn bedoeld, zijn ze vaak onbekend. Ook kan het soms lastig zijn al die regelingen te doorgronden en wijs te worden uit het (onbedoelde) woud aan mogelijkheden. Onafhankelijke cliëntondersteuning biedt uitkomst.

Wat is onafhankelijke cliëntondersteuning Wmo?
Cliëntondersteuning is in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) als volgt omschreven:
“Onafhankelijke ondersteuning met informatie, advies en algemene ondersteuning op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen die bijdraagt aan het versterken van de zelfredzaamheid en participatie en het verkrijgen van een zo integraal mogelijke dienstverlening.”

Wat doet een onafhankelijk cliëntondersteuner?
Een onafhankelijke cliëntondersteuner denkt met iemand mee, helpt inzicht te krijgen in zijn of haar situatie en geeft daarbij zo nodig informatie en advies. Dit kan gaan om vragen op allerlei levensgebieden: wonen, inkomen, werk, dagbesteding, sport, vervoer, opvoeding of zorg.

  • Een cliëntondersteuner helpt bij het formuleren van de hulpvragen van de inwoner, het vinden van passende hulp en ondersteuning, het voorbereiden op en voeren van het keukentafelgesprek, en bij het aanvragen van een regeling.
  • Een cliëntondersteuner heeft actuele kennis van relevante wet- en regelgeving en is op de hoogte van de voorzieningen in de buurt.
  • Cliëntondersteuning is onafhankelijk en gaat uit van het belang van de cliënt.
  • Cliëntondersteuning is er voor alle leeftijden en alle levensdomeinen: ook voor bijvoorbeeld onderwijs of de Jeugdwet.
  • Een cliëntondersteuner biedt zelf geen zorg of langdurige hulp.

Gestroomlijnd proces, snelle inzet
Met deze kennis en kunde zorgt een onafhankelijk cliëntondersteuner voor een gestroomlijnd proces en voor snelle inzet van (soms preventieve) maatregelen. Daardoor kan sneller de juiste zorg worden ingeregeld. Ook weten mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben eerder waar ze aan toe zijn. Dit voorkomt escalatie van de situatie waarin mensen verkeren en onnodig ‘zorgshoppen’.

Hoe zetten gemeenten cliëntondersteuners in?
De manier waarop cliëntondersteuners worden ingezet verschilt per gemeente. Soms als onderdeel van het (sociale) wijkteam. Soms juist apart van het wijkteam. Ook de ondersteuning verschilt. Onafhankelijke cliëntondersteuning kan worden ingezet bij het zoeken naar de juiste zorg, om problemen tussen zorgaanbieders en cliënten op te lossen en soms ook voor preventie. Zo zetten sommige gemeenten gespecialiseerde cliëntondersteuners in ter ondersteuning van jongeren bij het vormgeven van een toekomstperspectief.

De onafhankelijk cliëntondersteuners van MEE Gelderse Poort zijn in de regel aangesloten bij de Beroepsvereniging van cliëntondersteuners voor mensen met een beperking (BCMB).

Meer informatie
Neem vrijblijvend contact op met het Expertisecentrum via 088-6330000 of mail naar expertisecentrum@meegeldersepoort.nl.

Telefonisch spreekuur Wmo/Wlz
Onafhankelijke cliëntondersteuning Wmo/Wlz: elke werkdag telefonisch spreekuur van 9.00 tot 13.00 uur. Bel 088-6330000 of mail naar: clientondersteuning@meegeldersepoort.nl

Naar boven