Diensten Sociale Wijkteams

MEE Gelderse Poort levert procesbegeleiders en -managers die toewerken naar cliëntgestuurde procesinrichting en die inclusief organiseren.

diensten sociale wijkteams

Diensten Sociale Wijkteams
De sociale wijkteams geven vorm aan de regiefunctie van de gemeente op het gebied van zorg en welzijn. Leidend bij een cliëntgestuurde procesinrichting is een goede afstemming met inwoners/cliënten die gebruik maken van de dienstverlening van het SWT. MEE organiseert inclusief; een manier van organiseren die past bij de specifieke problemen en mogelijkheden van mensen met een beperking. Die rekening houdt met alle leefdomeinen en verbindt met alle netwerken die nodig zijn.

De juiste begeleiding van de inrichting en organisatie van SWT’s vereist bijzondere competenties op het gebied van procesmanagement in combinatie met kennis van de doelgroep en kennis van de lokale, regionale en landelijke infrastructuur. MEE Gelderse Poort levert procesbegeleiders en -managers die toewerken naar cliëntgestuurde procesinrichting en die inclusief organiseren.

Onze expertise
MEE Gelderse Poort levert project- en teamleiders die uitblinken in het verbinden van de inhoud met de vormgeving van de dienstverleningsprocessen. Ze geven praktijkgericht een impuls aan de transformatie in het sociale domein, passend bij de ambitie van de opdrachtgever. Ze zijn bruggenbouwers en weten hoe zij de kracht van de informele sector kunnen benutten. Denk aan de juiste ondersteuning van mantelzorgers zodat zij niet overvraagd worden, de inzet van ervaringsdeskundigheid, doorbreken van de handelingsverlegenheid van vrijwilligers(organisaties) om mensen met een beperking op te nemen in het sociale netwerk.

Daarnaast hebben zij ervaring met het lean organiseren, d.w.z. het zo efficiënt en doelmatig mogelijk organiseren van het dienstverleningsproces. Dit is bijvoorbeeld in te zetten bij wachtlijstreductie. MEE Gelderse Poort werkt zelf ook met Lean Management.

Contact
Wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op met het Expertisecentrum via 088-6330000 of mail naar expertisecentrum@meegeldersepoort.nl.

Naar boven