MEE Reizen

  • Wat MEE Reizen
  • Waar regio Gelderse Poort
  • Voor wie Voor leerlingen binnen het speciaal onderwijs en anderen die nu nog gebruik maken van aangepast vervoer

MEE Gelderse Poort maakt zelfstandig reizen voor mensen met een beperking mogelijk

MEE Bruggenbouwen

Gaan en staan waar en wanneer je wilt. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar voor veel mensen met een beperking is dit niet zo gemakkelijk. Veel mensen met een beperking reizen al vanaf jonge leeftijd met het speciaal vervoer naar school, een vrijetijdsbesteding of naar andere voorzieningen. Het reizen met het busje of met de taxi is voor veel mensen een vanzelfsprekendheid geworden. Aan de ene kant zorgen deze voorzieningen ervoor, dat mensen dagelijks op de plek van bestemming komen, anderzijds zorgt deze speciale manier van vervoer voor een uitzonderingspositie. Leerlingen die bijvoorbeeld met het leerlingenvervoer naar school reizen ontmoeten weinig tot geen buurtgenootjes. Het project MEE Reizen wil hier verandering in brengen.

MEE Gelderse Poort maakt zelfstandig reizen voor mensen met een beperking mogelijk. Zelfstandig reizen vergroot de zelfredzaamheid en de mogelijkheid om te participeren. MEE Reizen leidt daarnaast tot ontmoetingen tussen mensen met en zonder beperking en draagt bij aan wederzijdse acceptatie. Bovendien levert het een kostenbesparing op als alternatief voor aangepast vervoer.

Werkwijze MEE Reizen
De door MEE Gelderse Poort ontwikkelde werkwijze in het leren zelfstandig te reizen, kan naast toepassing binnen het leerlingenvervoer ook worden ingezet voor andere doelgroepen, zoals mensen die gebruik maken van Wmo vervoer of dagbestedingsvervoer. MEE Gelderse Poort denkt mee in vraagstukken rondom vervoer en ondersteunt opdrachtgevers zoals gemeenten of sociale werkvoorziening in het vinden van passende oplossingen.
Meer over onze werkwijze

Reisbuddy
Een voorbeeld van een vervoersproject is MEE Reizen voor leerlingen binnen het speciaal onderwijs. Leerlingen die nu nog met speciaal vervoer naar school reizen, kunnen met behulp van een reisbuddy leren om zelfstandig te reizen met de fiets, bus of trein. De volgende gemeenten in onze regio zetten MEE Reizen momenteel in: Berg en Dal, Beuningen, Neder-Betuwe, Nijmegen en Wijchen.

Naast het aanleren van zelfstandig reizen voor leerlingen binnen het speciaal onderwijs, is MEE Reizen ook in te zetten voor andere doelgroepen. Denk hierbij aan:

  • Mensen met een vervoersvoorziening vanuit de Wmo die willen leren om (weer) zelfstandig te reizen.
  • Vluchtelingen die willen leren fietsen of gebruik willen leren maken van het openbaar vervoer. Bijvoorbeeld leerlingen die naar een schakelklas moeten reizen en nog niet zelfstandig kunnen reizen.

MEE Gelderse Poort denkt graag met u mee over passende oplossingen binnen het doelgroepenvervoer. Voor meer informatie neem contact op met Natasja Janssen, adviseur Expertisecentrum MEE Gelderse Poort: n.janssen@meegeldersepoort.nl / 06-10010267.

Flyer MEE Reizen voor ouders en professionals

Aanmeldformulier MEE Reizen

Bekijk de video ‘Bram leert meedoen’

 

Terug naar projecten
Naar boven