Rijk van Nijmegen

Onze activiteiten in het Rijk van Nijmegen
In veel gemeenten van het Rijk van Nijmegen maken consulenten van MEE Gelderse Poort deel uit van de sociale wijkteams, adviespunten en Wmo-loketten. De inzet is op de beleidsvelden Wmo en Jeugdzorg en is altijd preventief van karakter.

Rijk van Nijmegen

Vanuit het Expertisecentrum werken we in opdracht van gemeenten aan diverse projecten, cursussen en adviezen. Voorbeelden zijn:

Naar boven