Links voor cliënten

Links voor cliënten

www.meevakantiewijzer.nl
De vakantiewijzer van MEE geeft een overzicht van vakantiemogelijkheden voor mensen met een beperking.
www.meewerkwinkel.nl
Overzicht van mogelijkheden voor betaald of onbetaald werk (dagbesteding) voor mensen met een beperking.
www.meewoonwinkel.nl
Website met woningaanbod voor mensen met een beperking.
www.unieksporten.nl
Website met sportaanbod en algemene informatie over sporten met een beperking.
www.iederin.nl
Koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronisch ziekte.
www.landelijkeclientenraad.nl
Website van de Landelijke Cliëntenraad.
www.pgb.nl
Per Saldo is de belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget.
www.regelhulp.nl
Wegwijzer van de overheid naar zorg en ondersteuning.
www.mezzo.nl
Landelijke vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg.
www.autisme.nl
Website van de Nederlandse Vereniging voor Autisme.
www.bosk.nl
Vereniging van mensen met een lichamelijke beperking.
www.hersenletsel.nl
Website van de samenwerkende hersenletselverenigingen.
www.vsn.nl
Website van de Vereniging Spierziekten Nederland.
www.downsyndroom.nl
Website van de stichting Downsyndroom.
www.18jaarenmetgeldomgaan.nl
Website voor 17-jarige jongeren met LVB over geldzaken die ze moeten regelen als ze 18 jaar worden.
http://smartmetgeld.nl
Website over financiële bewustwording en weerbaarheid van jongeren versterken.
http://e-learning.smartmetgeld.nl/home
Online training Omgaan met geld voor LVB-jongeren.
www.meeroverwlz.nl
Alles wat er bij de Wet langdurige zorg komt kijken.
www.stemjijook.nu
Met ‘Stem jij ook?’ worden mensen met een lichte verstandelijke beperking voorbereid op verkiezingen. Ze leren wat democratie is en oefenen met stemmen.
www.uitlegzorgverzekering.nl
Een website die op eenvoudige en begrijpelijke wijze uitlegt wat de basisverzekering is en wat er bij komt kijken.

Naar boven