Links voor cliënten

Links voor cliënten

ontdek.zorgvannu.nl
Wegwijzer voor mensen met diabetes/dementie/verstandelijke beperking, mantelzorgers en zorgprofessionals die de weg naar behulpzame slimme zorgoplossingen wijst
www.mantelzorgpauze.nl
Alle diensten op het gebied van respijtzorg in de gemeente Arnhem onder 1 dak.
www.meevakantiewijzer.nl
De vakantiewijzer van MEE geeft een overzicht van vakantiemogelijkheden voor mensen met een beperking.
www.meewerkwinkel.nl
Overzicht van mogelijkheden voor dagbesteding voor mensen met een beperking.
www.meewoonwinkel.nl
Website met woningaanbod voor mensen met een beperking.
www.unieksporten.nl
Website met sportaanbod en algemene informatie over sporten met een beperking.
www.iederin.nl
Koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronisch ziekte.
www.landelijkeclientenraad.nl
Website van de Landelijke Cliëntenraad.
www.pgb.nl
Per Saldo is de belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget.
www.regelhulp.nl
Wegwijzer van de overheid naar zorg en ondersteuning.
www.mezzo.nl
Landelijke vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg.
www.autisme.nl
Website van de Nederlandse Vereniging voor Autisme.
www.hersenletsel.nl
Website van de samenwerkende hersenletselverenigingen.
www.breinlijn.nl
Breinlijn is een gratis landelijk loket waar je terecht kunt met alle vragen over hersenletsel.
www.vsn.nl
Website van de Vereniging Spierziekten Nederland.
www.downsyndroom.nl
Website van de stichting Downsyndroom.
www.18jaarenmetgeldomgaan.nl
Website voor 17-jarige jongeren met LVB over geldzaken die ze moeten regelen als ze 18 jaar worden.
http://smartmetgeld.nl
Website over financiële bewustwording en weerbaarheid van jongeren versterken.
http://e-learning.smartmetgeld.nl/home
Online training Omgaan met geld voor LVB-jongeren.
www.meeroverwlz.nl
Alles wat er bij de Wet langdurige zorg komt kijken.
www.stemjijook.nu
Met ‘Stem jij ook?’ worden mensen met een lichte verstandelijke beperking voorbereid op verkiezingen. Ze leren wat democratie is en oefenen met stemmen.
www.uitlegzorgverzekering.nl
Een website die op eenvoudige en begrijpelijke wijze uitlegt wat de basisverzekering is en wat er bij komt kijken.
www.digitale-sociale-kaart.nl
DiSK is de wegwijzer naar hulp bij inkomen, werk, wonen, welzijn en zorg in uw gemeente of regio.
www.clientondersteuning.co.nl
Website over cliëntondersteuning (Wmo en Wlz), wat is het en waar kunt u het krijgen.
www.unieksporten.nl/uitleen
Uniek Sporten Uitleen zorgt ervoor dat mensen met een fysieke beperking binnen de regio Nijmegen sporthulpmiddelen kunnen uitproberen.

Naar boven