Gemeenten

MEE Gelderse Poort wil samen met gemeenten invulling geven aan de verantwoordelijkheid om de zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare burgers te bevorderen.

gemeenten

We leveren graag een bijdrage aan het vormgeven van integraal gemeentelijk beleid en/of lokale voorzieningen zoals sociale wijkteams of projecten die inclusie bevorderen. Een beperking heeft grote invloed heeft op schoolkeuze, kansen op werk, benodigde zorg, welzijn, aangepast wonen en vrije tijd. Vaak krijgen deze burgers te maken met ingewikkelde en niet op elkaar afgestemde wet- en regelgeving binnen alle levensgebieden. Een gedecentraliseerd beleid onder regie van gemeenten maakt het leven voor mensen met een beperking hopelijk een stuk eenvoudiger.

Inclusieve samenleving
Een inclusieve samenleving vraagt om visie en samenwerking. Het gemeenschappelijk belang is helder: mensen met een beperking, gemeenten en MEE Gelderse Poort willen de eigen kracht versterken zodat iedereen naar vermogen mee kan doen in de samenleving. Als gemeente kunt u de voorwaarden creëren voor een inclusieve samenleving. Met onze specialistische kennis van mensen met een beperking kunnen wij u van dienst zijn bij het creëren van de voorwaarden. Of door het plaatsen van consulenten in de wijkteams of het inzetten van consulenten uit ons Expertisecentrum. Over de mogelijkheden voor uw gemeente gaan we graag met u in gesprek.

Meer informatie
Neem vrijblijvend contact op met ons Expertisecentrum via: expertisecentrum@meegeldersepoort.nl of bel 088-6330000.

 

Naar boven