Onze projecten

Naast de individuele ondersteuning vanuit de wijkteams werken we (meestal samen met andere organisaties) in onze projecten waarin we meedoen mogelijk maken.

Naar boven