Werk

Voor iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder steuntje in de rug niet redt, is er de Participatiewet. De Participatiewet moet ervoor zorgen dat meer mensen met een beperking of chronische ziekte werk vinden en houden bij een gewone werkgever.

werk

MEE Gelderse Poort kan u helpen bij het inclusief werven en/of behouden en goed functioneren van werknemers met een beperking of chronische ziekte. We faciliteren u in alle stadia van de arbeidscyclus in uw bedrijfsvoering.

Wij onderscheiden ons van andere aanbieders in de markt die zich bezig houden met arbeidsbemiddeling en ondersteuning van mensen met een beperking en chronische ziekte doordat wij:

  • eerder een beperking herkennen en bespreekbaar maken bij kandidaten en medewerkers omdat we uitgebreide kennis hebben van mensen met een (arbeids)beperking;
  • een integrale benadering hanteren waarbij we ook factoren in andere levensdomeinen naast werk die van invloed zijn op de arbeidsparticipatie meenemen;
  • op basis van jarenlange ervaring en kennis van de doelgroep een dienstverlener zijn die haar betrouwbaarheid en kwaliteit weet te combineren met de laatste trends en innovaties in inclusieoplossingen op maat;
  • een kennisorganisatie zijn die de uitwisseling van kennis en expertise en onderling leren bevordert.

Bekijk ons aanbod op het gebied van Onderwijs en Werk

Naar boven