Pers

Persvragen
Voor persvragen of het houden van een interview, kunt u contact opnemen met de afdeling Marketing & Communicatie van MEE Gelderse Poort. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 088-6330000 of via communicatie@meegeldersepoort.nl

Privacy
De privacy van onze cliënten wordt gewaarborgd. MEE Gelderse Poort verstrekt geen privacygevoelige gegevens aan derden tenzij de cliënt hier toestemming voor geeft.
Lees onze Privacyverklaring.

Persberichten
MEE Gelderse Poort verschijnt regelmatig in de lokale en regionale media. Op deze pagina kunt u de meest recente persberichten teruglezen

Naar boven