Cliënten

Welkom bij MEE Gelderse Poort
MEE Gelderse Poort is dé expert voor mensen met een beperking en hun omgeving. We bieden informatie, advies en ondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking, vorm van autisme, chronische ziekte, niet-aangeboren hersenletsel of psychische problematiek. We bieden cliënten ondersteuning op alle terreinen van het dagelijks leven: opvoeding & ontwikkeling, leren & werken, regelgeving & geldzaken en samenleven & wonen.

clienten

Onafhankelijke cliëntondersteuning

  • Onze consulenten werken vanuit de sociale wijkteams in de gemeenten in de regio Arnhem, Nijmegen en Rivierenland. Voor cliëntvragen kunt u rechtstreeks contact opnemen met de wijkteams in uw gemeente.
  • Voor onafhankelijke cliëntondersteuning kunt u direct contact opnemen met MEE Gelderse Poort tijdens het telefonisch spreekuur elke dag van 9.00 tot 12.00 uur. Bel 088-6330000 of mail naar clientondersteuning@meegeldersepoort.nl.
  • Heeft u een Wlz-indicatie en heeft u vragen over de keuze voor een zorgaanbieder of zorgvorm? Neem dan contact op via 088-6330000 of wlz@meegeldersepoort.nl. Meer informatie over Onafhankelijke cliëntondersteuning Wlz.
  • Vragen over onze Cliëntondersteuning, Expertdiensten, Projectmanagement, Opleidingen en Advisering kunt u stellen via expertisecentrum@meegeldersepoort.nl of telefonisch via 088-6330000.

Onze cursussen
Naast informatie, advies en individuele begeleiding die we u kunnen geven, organiseren we ook verschillende groepen en cursussen in uw regio. U ontmoet dan mensen in vergelijkbare situaties met vragen die op die van u lijken. Deelname is gratis. Cursussen voor cliënten

Onze projecten
Naast de individuele ondersteuning vanuit de wijkteams werken we (meestal samen met andere organisaties) in projecten.
Projecten voor cliënten

Naar boven