Klachtenregeling cliënten

Onze medewerkers zullen er alles aan doen om u zo goed mogelijk de weg te wijzen, de gewenste hulp te regelen en een vraagbaak te zijn. Een goede dienstverlening staat voorop en gelukkig zijn de meeste mensen tevreden over de ondersteuning die zij van MEE Gelderse Poort krijgen. Toch kan er wel eens iets mis gaan. U bent misschien ontevreden over bepaalde zaken en u wilt uw klacht kenbaar maken.

Inleiding/toelichting

Onze medewerkers zullen er alles aan doen om zo goed mogelijk de weg te wijzen, de gewenste hulp te regelen en een vraagbaak te zijn. Een goede dienstverlening staat voorop en gelukkig zijn de meeste mensen tevreden over de ondersteuning die zij van MEE Gelderse Poort krijgen. Toch kan er wel eens iets mis gaan. U bent misschien ontevreden over bepaalde zaken en u wilt uw klacht kenbaar maken.

Doel

Hieronder geven we aan op welke wijze u een klacht kunt indienen, wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van dienstverlening van MEE Gelderse Poort.

Handelswijze/stappenplan

Uw klacht kunt u op meerdere manieren kenbaar maken. De mogelijkheden worden hieronder uitgelegd

U bespreekt uw klacht met de consulent

Bespreek eerst de klacht met uw consulent. Maak met hem of haar een afspraak, zodat u voldoende tijd krijgt om uw klacht toe te lichten. U kunt samen zoeken naar een oplossing waar u tevreden over bent. Uw consulent laat zijn/haar manager weten dat er sprake was van een klacht en of u er samen uit bent gekomen. Misschien vindt u het lastig om de consulent over wie u niet tevreden bent, rechtstreeks te benaderen. U kunt de hulp inroepen van de onafhankelijke vertrouwenspersoon voor cliënten (voor naam en telefoonnummer zie onderaan dit document). Komt u er in gesprek met de consulent samen niet uit? U kunt dan uw klacht doorgeven aan de manager van uw consulent of rechtstreeks aan de directeur.

Bemiddeling door de manager

U kunt via de receptie en/of Service Desk-medewerkers navragen wie de manager is van uw consulent en hoe deze te bereiken is. De manager zal binnen 10 werkdagen (2 weken) contact met u opnemen. De manager is er verantwoordelijk voor dat uw klacht zorgvuldig behandeld wordt. De manager zorgt ervoor dat u een bevestiging krijgt van ontvangst van uw klacht. In deze brief wordt ook uitgelegd wat de manager zal doen om uw klacht te onderzoeken. Alle correspondentie over uw klacht wordt binnen MEE zorgvuldig bewaard. U kunt altijd informeren over de stand van zaken van de behandeling van de klacht.

De manager regelt ook dat u een schriftelijk bericht ontvangt over de uitkomst van uw klacht. MEE Gelderse Poort wil graag tot een goede oplossing van uw klacht komen binnen een redelijke termijn.

Bemiddeling door de directeur

Als u niet tevreden bent kunt u uw klacht mondeling en/of schriftelijk kenbaar maken aan de directeur van MEE Gelderse Poort. U kunt via het algemene nummer (088-6330000) vragen hoe de directeur te bereiken is. De directeur is verantwoordelijk voor een discrete, zorgvuldige en tijdige behandeling van uw klacht. De directeur zal, binnen 10 werkdagen (2 weken), reageren op uw klacht en deze via ‘bemiddeling’ proberen op te lossen. De directeur is bevoegd om (na uw instemming) met alle betrokkenen in contact te treden. Als ik dan toch nog niet tevreden ben over de behandeling van mijn klacht door MEE Gelderse Poort?

Klacht indienen bij een onafhankelijke Klachtencommissie

Bij de klachtencommissie kunt u een klacht indienen. In de klacht dient in ieder geval beschreven te worden: uw naam en (indien van toepassing) naam en relatie van de (wettelijke) vertegenwoordiger. Daarnaast moet u de reden van de klacht omschrijven. Na ontvangst van uw klacht, ontvangt u hiervan een bevestiging en informatie over de afhandeling van uw klacht. U bent vanzelfsprekend te allen tijde gerechtigd om direct een officiële klachtenprocedure te starten bij de Klachtencommissie zonder eerst gebruik te maken van de mogelijkheden tot interne bemiddeling door leidinggevenden en/of de directeur zoals hierboven is beschreven. Toch hoopt MEE Gelderse Poort dat u eerst met de consulent, manager en/of directeur in gesprek gaat om te kijken of een goede oplossing voor uw klacht gevonden kan worden.

Provinciale Klachtencommissie

Voorzitter: de heer G. Nibbelke
Tel. 06 – 229 793 53
E-mail: prov.klachtencomm.meeorg.zh@gmail.com

Mocht u nog verdere vragen hebben dan kunt u daarvoor terecht bij het MEE-kantoor in uw regio.

Vertrouwenspersoon voor cliënten

Als u dat wenst, kunt u bij het indienen van een klacht ondersteuning vragen van de vertrouwenspersoon voor cliënten van MEE Gelderse Poort, mevrouw Ank van Duinen. Zij is bereikbaar via 06 – 33 68 72 82 en a.vanduinen@hetlsr.nl. Klik hier voor meer informatie.

MEE Gelderse Poort, hoofdkantoor
Postbus 4099
6803 EB ARNHEM
Telefoonnummer: 088-633 0000

Naar boven