Klachtenregeling cliënten

MEE Plus wil u altijd zo goed mogelijk helpen. Gelukkig lukt dit meestal ook. Toch kunt u ontevreden zijn over ons werk. U heeft dan een klacht. Blijf niet met deze klacht zitten, maar laat het ons weten.

Heb je een klacht? Laat het ons weten!

Klik hier voor de klachtenfolder. In deze folder wordt uitgelegd hoe je je klacht inlevert.

Klachtencommissie
Als klager heeft u ook het recht om rechtstreeks de externe klachtencommissie te benaderen. Deze klachtencommissie heeft een procedure die beschreven staat in een reglement. Daarin staat wie een klacht bij de commissie kan indienen en waarover een klacht kan worden ingediend. Ook is beschreven hoe de klachtbehandeling verloopt.
Klik hier voor het reglement van de klachtencommissie.

Contact
Klachtencommissie CBKZ
Antwoordnummer 570
4200 WB GORINCHEM
Telefoonnummer: 0183 – 68 28 29
E-mailadres: klachten@ckbz.nl

Wist je dat je altijd de cliëntvertrouwenspersoon kunt vragen om je te helpen bij het bespreken van je klacht?

Klik hier voor meer informatie.

Naar boven