KISS

 • Wat KISS
 • Voor wie KISS ondersteunt sekswerkers en kwetsbare doelgroepen binnen het sekswerk. Daarnaast houdt KISS zich bezig met het voorkomen en stoppen van seksuele uitbuiting.

KISS ondersteunt sekswerkers en kwetsbare doelgroepen binnen het sekswerk.

KIS

Wat is het doel van KISS?
Met de ondersteuning door KISS willen we:

 • Voorkomen dat kwetsbare doelgroepen sekswerk gaan verrichten.
 • Passende hulp en zorg bieden aan sekswerkers.
 • Sekswerkers ondersteunen die willen veranderen van werk.
 • Mensen in een (mogelijk toekomstige) seksuele uitbuitingssituatie toeleiden naar zorg.
 • Deskundigheid bevorderen van professionals die met sekswerkers of met kwetsbare doelgroepen te maken hebben.

 

Wat biedt KISS?
Voor (ex-)sekswerkers en kwetsbare doelgroepen:

 • Consult en advies
 • Loopbaanbegeleiding en ondersteuning bij verandering van werk
 • Casemanagement
 • Toeleiding naar passende hulp en ondersteuning
 • Ondersteuning van een ervaringsdeskundige
 • Voorlichting en educatie
 • Weerbaarheidstrainingen, individueel of collectief > Bekijk hier onze cursus ‘Girls Talk’
 • Lotgenotengroepen

 

Voor professionals:

 • Training en voorlichting over:
  – bespreekbaar maken seksualiteit
  – (seksueel) grensoverschrijdend gedrag
  LVB en uitbuiting 
 • Consultatie, advies en coaching
 • Advies van een ervaringsdeskundige

 

Wat doet MEE Gelderse Poort bij KISS?
MEE heeft veel kennis en ervaring met mensen met een (niet-zichtbare) beperking. Wij delen deze kennis met de samenwerkingspartners binnen KISS. We geven trainingen in het herkennen van en communiceren met de MEE-doelgroep. Ook bieden we training en ondersteuning aan mensen met een (niet-zichtbare) beperking die onder de doelgroep vallen.

 

Hoe meld je iemand aan bij KISS?
Stuur een beveiligde e-mail met hierin de aanmelding naar kiss@ggdgelderlandzuid.nl. Voeg hierbij:

 • Een toestemmingsverklaring ondertekend door degene die je aanmeldt.
 • Een korte beschrijving van de situatie en de hulpvraag van deze persoon.
 • Naam- en contactgegevens van deze persoon.
 • Contactgegevens van de aanmelder.

 

Wil je direct contact met MEE?
Je kunt ook contact opnemen met Lonneke Bakker van MEE Gelderse Poort Haar telefoonnummer is 06 10 01 02 56. Haar e-mailadres is l.bakker@meegeldersepoort.nl

 

KISS coördineert de aanmelding en stemt met de ketenpartners af bij wie de hulpvraag hoort. Dit doet KISS volgens de regels van de privacywet (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Je kunt ook vragen om (anoniem) overleg met KISS. Stuur hiervoor een e-mail naar kiss@ggdgelderlandzuid.nl en geef aan wanneer je bereikbaar bent.

Je kunt sekswerkers voor vragen en informatie doorverwijzen naar de website www.alsseksjewerkis.nl

 

Terug naar projecten

Meer informatie

Neem contact op met Lonneke Bakker van MEE Gelderse Poort. Haar telefoonnummer is: 06 10 01 02 56 en haar e-mailadres is l.bakker@meegeldersepoort.nl

Naar boven