Procesbegeleiding

Binnen het sociaal domein ligt er een transformatieopdracht om anders, effectiever en efficiënter te organiseren.

procesbegeleiding

Sociale wijkteams zijn in ontwikkeling, hetzelfde geldt voor nieuwe ketenprocessen tussen sociale wijkteams en overige zorg en dienstverlening. Er is vraag naar procesbegeleiding.

Organiseren vanuit cliëntperspectief
MEE Gelderse Poort heeft jarenlange ervaring met het ontwikkelen en uitvoeren van dienstverleningsprocessen voor mensen met een beperking. Door deze ervaring is de wijze van organiseren van de dienstverlening afgestemd op de specifieke problemen en mogelijkheden van deze doelgroep.

In de nieuwe context van transformatie zetten we deze ervaring graag in als procesbegeleiders bij het ontwikkelen van wijkteams en nieuwe ketenprocessen. De kwaliteit van het primaire en het secundaire proces en de samenhang ertussen bepaalt uiteindelijk hoe en of de meerwaarde voor de burger wordt behaald.

  • Gemeenten vragen MEE GP protocollen en werkwijzen voor de sociale wijkteams in het kader van hun kwaliteitsbeleid.
  • Gemeenten vragen MEE GP om teamleiders te leveren voor de wijkteams, omdat die uitblinken in het verbinden van de inhoud met de vormgeving van het dienstverleningsproces.
  • Gemeente Arnhem vraagt MEE GP om de methodiek IVH in de bredere infrastructuur van jeugdvoorzieningen te implementeren, in samenhang met de ontwikkelingen van de sociale wijkteams.

Contact
Wilt u meer informatie over procesbegeleiding? Neem dan vrijblijvend contact op met het Expertisecentrum via 088-6330000 of mail naar expertisecentrum@meegeldersepoort.nl.

Naar boven