Colofon

Beheer en (eind)redactie
Afdeling Communicatie & Marketing | MEE Gelderse Poort met dank aan
Prima Donna Communicatieregisseurs | www.prima-donna.nl

Vormgeving en techniek
Communicatiebureau Puntkomma | www.puntkomma.nl

Beeldmateriaal
Beeldbank MEE NL | Depositphoto’s

Proclaimer
MEE Gelderse Poort geeft voortdurende zorg en aandacht aan de inhoud van deze website. Het is mogelijk dat informatie niet juist of verouderd is. Wij stellen het op prijs als u ons daarvan op de hoogte stelt, zodat wij de informatie kunnen aanpassen of verwijderen. We willen de bezoekers van onze website immers zo goed mogelijk informeren. Ziet u onjuiste informatie? Mail dan naar communicatie@meegeldersepoort.nl.

Naar boven