Colofon

Beheer en (eind)redactie
Afdeling Communicatie & Marketing | MEE Gelderse Poort met dank aan
Prima Donna Communicatieregisseurs | www.prima-donna.nl

Vormgeving en techniek
Communicatiebureau Puntkomma | www.puntkomma.nl

Beeldmateriaal
Beeldbank MEE NL | Depositphoto’s

Privacy
Deze website gebruikt Google Analytics-cookies om de gebruiksvriendelijkheid te optimaliseren. Er is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten waarbij ‘gegevens delen’ is uitgezet. MEE Gelderse Poort maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Proclaimer
MEE Gelderse Poort geeft voortdurende zorg en aandacht aan de inhoud van deze website. Het is mogelijk dat informatie niet juist of verouderd is. Wij stellen het op prijs als u ons daarvan op de hoogte stelt, zodat wij de informatie kunnen aanpassen of verwijderen. We willen de bezoekers van onze website immers zo goed mogelijk informeren. Ziet u onjuiste informatie? Mail dan naar communicatie@meegeldersepoort.nl.

Naar boven