Integrale Vroeghulp

Bij zorgen over de ontwikkeling of het gedrag van uw kind van 0-7 jaar

Pier de Boer prijs

Ik maak me zorgen over ons kind, met wie kan ik die delen?
• Onze jongste dochter ontwikkelt zich heel anders dan de oudste. Er klopt iets niet, maar wat?
• Mijn buurvrouw zegt dat mijn zoon autistisch is, is dat zo?
• We weten dat ons kind een meervoudige handicap heeft. Hoe gaan we nu verder?
• De peuterspeelzaal vindt dat ons kind meer nodig heeft qua begeleiding. Hij lijkt veel niet mee te krijgen van wat er in de kring gebeurt. Wat nu?

Herkenbare vragen?
U bent bezorgd over de ontwikkeling of het gedrag van uw kind, maar u weet niet wie u daarbij kan helpen. Of is het minder duidelijk? Zegt uw gevoel dat er iets met uw kind aan de hand is, maar weet u niet precies wat? Wacht niet af en bespreek uw vragen en zorgen met de mensen van Integrale Vroeghulp. Juist als uw kind nog klein is, zijn zij er voor uw kind en voor u.

U wordt gehoord
Er zijn veel verschillende organisaties die ondersteuning bieden aan gezinnen met jonge kinderen met een ontwikkelingsachterstand of gedragsproblemen, waardoor het soms lastig is de juiste keuze te maken. Bij Integrale Vroeghulp werkt een aantal van deze organisaties (wijkteams, consultatiebureaus, MEE, kinderopvang, onderwijs, specialistische zorgaanbieders, revalidatiecentra en ziekenhuizen) samen.
De kracht van de samenwerking is dat iedere professional zijn of haar eigen deskundigheid inbrengt, zodat er van alle kanten naar uw situatie gekeken wordt. U vindt er een luisterend oor en uw vragen worden snel, gericht en doeltreffend beantwoord.

Wanneer Integrale Vroeghulp?
In een telefonisch gesprek met de coördinator kunt u uw vragen en zorgen kwijt. Soms is zo’n gesprek voldoende en wordt u meteen op het juiste spoor gezet. Wanneer het nodig is dat er vanuit verschillende deskundigheden over de situatie van uw kind wordt meegedacht, kan het team Integrale Vroeghulp iets voor u betekenen.

Hoe werkt Integrale Vroeghulp?
Binnen Integrale Vroeghulp speelt de casemanager een centrale rol. Zij zijn veelal werkzaam vanuit een wijkteam en gaan thuis met u als ouders in gesprek over wat uw zorgen en hulpvragen zijn. Indien gewenst kunt u iemand vanuit uw netwerk erbij betrekken. Wanneer het nodig is dat er integraal, multidisciplinair en onafhankelijk meegedacht wordt, kan uw kind besproken worden binnen een team van deskundigen. Een team dat o.a. bestaat uit artsen, gedragsdeskundigen en logopedisten. Als ouder wordt u bij deze bespreking uitgenodigd samen met de casemanager. Het gaat immers om uw kind en als ouder kent u uw kind het beste. Met alle gegevens samen, ontstaat er een volledig beeld van uw kind om tot een advies te komen.

Onafhankelijk integraal advies
Integrale Vroeghulp is onafhankelijk. Advies vanuit het team is gericht op een integraal plan, om u als ouders verder te helpen. Samen met u en het team wordt er een advies opgesteld. In het advies staat welke specifieke ondersteuning, onderzoek en/of behandeling er nodig is om uw kind verder te helpen in zijn of haar ontwikkeling. De casemanager kan u helpen met het inzetten van de juiste ondersteuning en weten zij de mogelijkheden binnen uw gemeente. Door hun vele contacten kunnen zij u vaak snel doorverwijzen naar de juiste organisaties.

Casemanager
Bij dit alles wordt u steeds ondersteund door uw casemanager. Hij of zij coördineert alle hulp en zorgt ervoor dat de verschillende betrokkenen samenwerken en op de hoogte zijn. Hij of zij begeleidt u tot uw vragen beantwoord zijn, u zelf weer verder kunt of wanneer een andere organisatie de begeleiding heeft overgenomen.

Preventief
IVH werkt preventief. Doordat er integraal wordt gewerkt, wordt voorkomen dat u terecht komt bij verschillende instanties. Hoe eerder een passend traject voor uw kind en voor u als ouder, hoe beter. Niet alleen voor thuis of op de opvang, ook om de overgang naar school, soepel te laten verlopen. Door vroegtijdige hulp en ondersteuning te bieden, kunnen problemen op latere leeftijd worden beperkt of wellicht zelfs worden voorkomen.

Meer weten?
Heeft u vragen of wilt u meer weten? Neem gerust contact op de de coördinator van IVH in uw regio. Zij kan u helpen met informatie en advies. Daarnaast weet de coördinator hoe IVH in uw gemeente is geregeld en wie de casemanagers zijn. Aan het IVH traject zijn geen kosten verbonden.

Neem contact op met Integrale Vroeghulp regio Arnhem, Nijmegen en Rivierenland voor informatie, advies en/of aanmelding

Contactgegevens IVH coördinator
Gerrie Driessen
Coördinator Arnhem, Nijmegen en Rivierenland
g.driessen@meegeldersepoort.nl / 06-10010232
Telefoon: 088-6330000
Website: www.integralevroeghulp.nl

Brochure IVH

Terug naar projecten
Naar boven