MEE Bruggenbouwen

  • Wat MEE Bruggenbouwen
  • Waar regio Gelderse Poort
  • Voor wie mensen met een beperking

MEE Bruggenbouwen ondersteunt mensen die niet altijd op eigen kracht mee kunnen doen aan de samenleving

MEE Bruggenbouwen

Iedereen heeft andere mensen nodig. Om mee te praten, om gezellige dingen mee te doen, om iets voor elkaar te kunnen betekenen. Al die mensen samen noem je het sociale netwerk. Ieder mens heeft anderen nodig om mee te kunnen doen. Het hebben en houden van een sociaal netwerk gaat niet altijd vanzelf. Dan is het handig dat iemand met u meekijkt en meedenkt over wat er moet gebeuren om een sociaal netwerk op te bouwen of te versterken.

Meedoen mogelijk maken
De methode MEE Bruggenbouwen van MEE Gelderse Poort ondersteunt mensen die niet altijd op eigen kracht mee kunnen doen aan de samenleving. Het gaat om mensen die iemand nodig hebben om drempels weg te nemen. Of u nu een beperking hebt, chronisch ziek bent of een mantelzorger bent.

De Bruggenbouwer ondersteunt bij het uitbreiden van de contacten vanuit en dichtbij uw eigen kring. Zo leren mensen elkaar beter kennen en hebben ze meer begrip voor elkaar. De Bruggenbouwers helpen u bij allerlei zaken zoals vrijetijdsbesteding, zelfstandig reizen of een praatje maken met de buren. Ze verlagen drempels door u en anderen met elkaar in contact te brengen. Die contacten maken het voor u makkelijker om mee te (blijven) doen in uw buurt en vriendenkring.

In de praktijk
Het werkt en dat blijkt uit de voorbeelden zoals Shanna en meneer Ahmed:

  • Shanna, een meisje van 8 jaar kent weinig andere meisjes in de buurt. Omdat zij naar een andere school gaat dan de meeste kinderen uit haar wijk is het lastiger om vriendinnetjes te maken. Samen met de bruggenbouwer is er een plan gemaakt hoe zij contact kan leggen en kan houden met andere meisjes die in haar buurt wonen.
  • Meneer Ahmed is door de bruggenbouwer ondersteund in het lezen en schrijven en heeft hierdoor zelfvertrouwen gekregen. Dit is precies wat hij nodig had om zich aan te melden bij het ROC om Nederlands te gaan leren. Hij zit nu in een klas waar hij diverse contacten opdoet en heeft het er naar zijn zin.

Een bruggenbouwer ondersteunt u bij het maken en uitvoeren van een plan zodat u en/of uw kinderen mee kunnen (blijven) doen. Deze samenwerking duurt gemiddeld 20 weken en u spreekt af wat het resultaat moet zijn na deze periode. Samen gaat u dan aan de slag. Een consulent van MEE Gelderse Poort koppelt u of uw gezin aan een bruggenbouwer, passend bij uw situatie en hulpvraag. Onze consulent begeleidt de bruggenbouwer.

Bekijk de video MEE Bruggenbouwen: Leren meedoen!

Bram leert meedoen
Ria leert meedoen
Jan leert meedoen
Jeffrey leert meedoen

De video’s zijn mede mogelijk gemaakt door FNO

Aanvraagformulier MEE Bruggenbouwen
Flyer MEE Bruggenbouwen

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met: Michelle Coenen / bruggenbouwen@meegeldersepoort.nl / Expertisecentrum MEE Gelderse Poort

logo Bruggenbouwen
Terug naar projecten
Naar boven