Vriendenkring ASS

  • Wat Vriendenkring
  • Waar Nijmegen
  • Voor wie Voor mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) die een normale tot hoge intelligentie hebben

De Vriendenkring bestaat uit verschillende vriendengroepen. Voor elke vriendengroep is rekening gehouden met persoonlijkheid en interesse. Samen ga je leuke activiteiten doen.

Vriendenkring ASS

De Vriendenkring ASS
Maak vrienden en word een vriend

Heb je autisme en ben je normaal begaafd? Wil je graag vrienden hebben? Wil jij een vriend zijn?

Kom dan naar de Vriendenkring!

De Vriendenkring bestaat uit verschillende vriendengroepen. Voor elke vriendengroep is rekening gehouden met persoonlijkheid en interesse. Samen ga je leuke activiteiten doen. Studenten ondersteunen de vriendengroepen.

Voor wie?
Deze cursus is voor mensen van 16 jaar en ouder. De deelnemers hebben de diagnose Autisme Spectrumstoornis en zijn normaal begaafd. Je hebt een kennismakingsgesprek als je mee wilt doen. Tijdens dit gesprek wordt bekeken welke vriendengroep het beste bij jou past.

Wanneer is de Vriendenkring?
Elke vriendengroep maakt zijn eigen planning met activiteiten. Meestal komen de groepen eens in de 2 weken op een vaste doordeweekse avond bij elkaar.

Waar is de Vriendenkring?
Elke vriendengroep maakt hier zelf afspraken over.

 Wat gaan we doen?
De vriendengroepen doen verschillende activiteiten. Elke vriendengroep kiest zelf de activiteiten die zij willen doen. Bijvoorbeeld:

  • Spelletjes spelen
  • Film kijken
  • Samen eten
  • Bowlen

Begeleiding door studenten
De studenten ondersteunen bij de contacten in de vriendengroep. Zij helpen ook bij het maken en uitvoeren van de planning. De studenten zijn contactpersoon voor vragen en opmerkingen.

Wat kost het om mee te doen?
Het hangt van de activiteit af wat je betaalt.

Wil je meedoen? Of wil je meer weten?
Je kunt contact opnemen met MEE Gelderse Poort of Bindkracht 10.

 

MEE Gelderse Poort                                                                                                                                               Liesbeth Bouwman
Haar telefoonnummer is 06 – 10 01 02 73
Haar e-mailadres is l.bouwman@meegeldersepoort.nl

Bindkracht 10
Peer van Hoof
Zijn telefoonnummer is 06 – 23 92 84 29
Zijn e-mailadres is  peer.vanhoof@bindkracht10.nl

Je kunt ook op de knop Meld je aan drukken.

Terug naar projecten
Naar boven