Re-integratie

De werkgever kan bij de re-integratie een bedrijfsmaatschappelijk werker van MEE inschakelen om dreigende arbeidsconflicten te voorkomen

re-integratie

Re-integratie van medewerker met een (licht) verstandelijke beperking
Als een medewerker (langdurig) ziek is, zijn werkgever en werknemer wettelijk verantwoordelijk voor de re-integratie van de werknemer. De werkgever is twee jaar lang verantwoordelijk voor loondoorbetaling van de zieke werknemer. Ook ziet hij wellicht zijn omzet teruglopen en worden collega’s zwaarder belast. Het is daarom belangrijk dat de zieke werknemer op zijn intelligentieniveau informatie krijgt over het belang om mee werken aan terugkeer op de werkplek.

De werknemer en werkgever moeten beiden aantonen dat ze voldoende hebben meegewerkt aan terugkeer op de werkplek. De werkgever loopt anders het risico op een loondoorbetalingsverplichting. De werkgever kan bij de re-integratie een bedrijfsmaatschappelijk werker van MEE inschakelen, die:

  • informatie, advies en ondersteuning aan zowel werkgever als werknemer geeft en zijn communicatie afstemt op het niveau van de werknemer
  • de zieke werknemer vertelt wat de gevolgen van zijn handelen en de verplichtingen als werknemer zijn
  • zijn kennis over beperkingen inzet, rekening houdt met de mogelijkheden van de werknemer en deze kennis overdraagt op de werkgever of leidinggevende
  • onderzoek doet naar de mogelijkheden en beperkingen van de zieke werknemer. Onderzoekt wat de werknemer nodig heeft om (weer) goed te functioneren op het werk
  • de thuissituatie betrekt bij zijn aanpak indien nodig voor de oplossing van problemen. De bedrijfsmaatschappelijk werker weet door deze benadering een brug te slaan tussen werknemer (zijn thuissituatie), voelt zich gehoord en begrepen, en de werkgever kan eventuele oplossingsrichtingen aanbieden om terugkeer naar het werk te bevorderen
  • bij een verschil van mening tussen de werkgever en werknemer kan overleggen en bemiddelen

De bedrijfsmaatschappelijk werker kan op deze wijze dreigende arbeidsconflicten voorkomen of sneller oplossen en eventuele uitstroom in de WIA (in de meeste gevallen) voorkomen.

Wilt u meer informatie?
Neem dan vrijblijvend contact op met het Expertisecentrum via 088-6330000 of mail naar expertisecentrum@meegeldersepoort.nl.

Naar boven