Toekomstcoach

De toekomstcoach is gespecialiseerd in het ondersteunen van jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt

toekomstcoach

Toekomstcoach
Onderzoek en praktijk wijzen uit dat jongeren met een beperking vaak uitvallen op werk of school door omstandigheden die in veel gevallen niet werk- of schoolgerelateerd zijn. De toekomstcoach van MEE Gelderse Poort voorkomt dat deze jongeren tussen wal en schip raken of helpt de jongere om zijn leven weer op de rit te krijgen en te houden.

Doelgroep
Schoolverlaters van praktijkonderwijs en speciaal onderwijs en jongeren die al enige tijd van school af zijn en thuis zitten zonder werk.

Wat doet de toekomstcoach?
De toekomstcoach is onafhankelijk en kijkt samen met de jongere naar alle leefgebieden: woon-/thuissituatie, vervoer, omgaan met geld, vrienden/relaties, zorg en meer. De toekomstcoach kijkt dus naar alle aspecten en zoekt samen naar mogelijkheden om belemmeringen weg te nemen zodat deze geen obstakel vormen op weg naar werk of opleiding. De praktijk wijst uit dat een traject van minimaal een jaar het meest effectief is voor het zetten van de verschillende stappen om veranderingen samen voor te bereiden en uit te voeren. Om de meerwaarde voor langere duur te bestendigen is het zinvol om vervolgens afspraken te maken over het volgen en monitoren.

Werkwijze Toekomstcoach

Wie is de toekomstcoach?
De toekomstcoach is een consulent van MEE Gelderse Poort die gespecialiseerd is in het ondersteunen van mensen met een beperking met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Hij of zij is de verbindende schakel tussen alle betrokken partijen en kijkt naar alle leefgebieden die van invloed kunnen zijn op het uiteindelijke doel: aan het werk! De toekomstcoach:

 • is een gecertificeerde consulent
 • is een expert in het ondersteunen van kwetsbare jongeren
 • blijft op de achtergrond wanneer dat kan
 • grijpt in wanneer dat nodig is
 • houdt de vinger aan de pols
 • voorkomt uit- en terugval
 • heeft kennis van wetgeving en toegang tot instanties
 • verbindt lokale betrokkenen zoals scholen, gemeenten en werkgevers

Resultaten

 • Participeren van mensen met een beperking in arbeid, onderwijs en samenleving
 • Vergroten zelfredzaamheid, zelfvertrouwen, motivatie en werkplezier
 • Voorkomen uitval, recidive en kosten van verzuim
 • Instroom uitkeringen verminderen
 • Terugdringen maatschappelijke problemen en kosten die voort kunnen komen uit jeugdwerkeloosheid zoals bijvoorbeeld verslaving, criminaliteit en eenzaamheid
 • Ontzorgen van werkgevers en (sociale) partners

Wilt u meer informatie?
Neem dan vrijblijvend contact op met het Expertisecentrum via 088-6330000 of mail naar expertisecentrum@meegeldersepoort.nl.

Naar boven