Advies voor HRM

Het ondersteunen en adviseren van HRM-professionals bij de toeleiding en duurzame plaatsing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Advies voor HRM

Inclusief ondernemen is ondernemen vanuit de gedachte dat iedereen – ongeacht beperking of niet – talenten en competenties heeft om bij te dragen aan het doel van uw bedrijf/organisatie.

Bij het in dienst nemen van een werknemer met een lichamelijke, psychische of licht verstandelijke beperking heeft de HR(M)-afdeling met meer of andere zaken rekening te houden dan regulier aan de orde is. Ook kan na enkele jaren blijken dat iemand een beperking heeft (b.v. autisme) of wordt iemand door een ongeluk of door ziekte in meer of mindere mate arbeidsbeperkt.

Hoe kan er een match gemaakt worden met bestaande vacatures of bij re-integratie het eigen werk, hoe geven we coaching en begeleiding vorm, hoe maken we productiviteit en omgang bespreekbaar, zijn het management, leidinggevenden en teamleiders bereid en in staat om te werken met werknemers met een beperking, wat hebben zij nog nodig?

Logische vragen die met de juiste antwoorden leiden tot duurzame arbeidsinzet. MEE Gelderse Poort ondersteunt en adviseert HRM-professionals bij de toeleiding en duurzame plaatsing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, onder andere met:

Trainingen/workshops gericht op:

  • Bespreekbaar maken van de beperking
  • Omgaan met arbeidsgehandicapte medewerkers
  • Informatie en toepassing van wet- en regelgeving

Advies en informatie over:

  • Inclusief HRM beleid
  • Jobcarving en jobcreatie
  • Werkplekaanpassing
  • Werving en selectie
  • Kandidaat-analyse
  • Begeleiding op de werkvloer
  • Subsidiemogelijkheden en –aanvragen

Wilt u meer informatie?
Neem dan vrijblijvend contact op met het Expertisecentrum via 088-6330000 of mail naar expertisecentrum@meegeldersepoort.nl.

Naar boven