Specialistisch NAH consult

Onze NAH-specialisten leggen uit hoe u NAH kunt herkennen en geven advies over de aanpak van de problematiek en de communicatie

Specialistisch NAH consult

Hersenletsel is niet altijd zichtbaar of goed te herkennen, maar de problemen zijn er niet minder om. Die zijn er vaak op allerlei terreinen: in het werk of op school, in de partnerrelatie, in de sociale omgang met mensen of in de woonsituatie. Om cliënten en hun omgeving goed te ondersteunen is een samenhangend, integraal aanbod en een nauwe samenwerking in de keten nodig. MEE Gelderse Poort neemt daarom samen met andere organisaties deel in de regionale netwerken voor NAH. Net als andere belangrijke partijen die in de regio actief zijn op het gebied van NAH. We delen en bundelen kennis, ervaring en expertise. MEE Gelderse Poort is ook betrokken bij de oprichting van een Hersenletselcentrum voor Gelderland.

Specialistisch NAH consult (Niet Aangeboren Hersenletsel)
Wij zetten NAH-specialisten in die geconsulteerd worden bij specifieke NAH-problematiek. Zij leggen uit hoe u NAH kunt herkennen en geven advies over de aanpak van de (soms complexe) problematiek en de communicatie. De consulenten zijn ook betrokken bij het opzetten en uitvoeren van diverse activiteiten voor mensen met NAH. Zoals de partnergroep voor mensen met NAH, de Breincursus voor kinderen van ouders met NAH, allerlei scholingstrajecten voor professionals en lotgenotencontact voor partners en verwanten van mensen met NAH.

Wilt u meer informatie?
Neem dan vrijblijvend contact op met het Expertisecentrum via 088-6330000 of mail naar expertisecentrum@meegeldersepoort.nl.

Naar boven