Specialistisch LVB consult

Specialistische kennis over LVB is noodzakelijk bij vragen over complexe situaties en om ondersteuning te bieden bij het herkennen van mensen met LVB

Specialistisch LVB consult

Meedoen in de samenleving is voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en hun naasten soms heel moeilijk door problemen bij communicatie en sociale interactie. Leden van het OKC, professionals uit de wijkteams, buurtwerkers, ambtenaren (Wmo en schuldhulpverlening), medewerkers van ziekenhuizen, woningcorporaties, medewerkers verslavingszorg en vrijwilligers, wijkagenten en POH en huisarts kunnen de LVB-expert van MEE Gelderse Poort inschakelen voor een specialistisch LVB consult.

Werkwijze LVB-experts
De LVB-expert beantwoordt vragen over de omgang en de communicatie met mensen met LVB en denkt mee over de zorgvraag. Indien nodig leggen we contact met het netwerk van de cliënt, welzijn- en zorgpartners en gemeentelijke voorzieningen. Door het aanbieden van deze deskundigheidsbevordering dragen we bij aan het herkennen en erkennen van kwetsbare burgers met een licht verstandelijke beperking. En daarmee dragen we uiteindelijk bij aan betere antwoorden op hulpvragen en duurzame oplossingen. En daar heeft iedereen baat bij.

MEE Gelderse Poort ontwikkelt ook verschillende cursussen, speciaal voor mensen met LVB. Professionals kunnen die aan hun cliënten/inwoners aanbieden. MEE Gelderse Poort is er ook voor naasten van mensen met LVB.

Complexiteit samenleving neemt toe
MEE Gelderse Poort ziet in de praktijk dat de samenleving hoge eisen stelt aan mensen. Instanties hebben vaak té hoge verwachtingen van mensen met een lichte verstandelijke beperking. Zij voelen zich regelmatig onbegrepen, niet goed geholpen of onheus bejegend en raken daardoor gefrustreerd. Dat kan leiden tot lastige gesprekken, conflictsituaties en onjuist ingevulde formulieren. Wat als onwil wordt betiteld, is vaak onvermogen. Dit zie je pas als je iets verder kijkt, vraagt en aansluit bij de mens die je ondersteunt. Want een lichte verstandelijke beperking valt niet altijd direct op. Deze praktijkervaringen worden ondersteund door recent onderzoek uitgevoerd door het Sociaal Cultureel Planbureau. Zij wijt de explosieve groei van het beroep op begeleiding aan de toenemende complexiteit van de maatschappij.

Specialistische kennis over LVB is noodzakelijk bij vragen over complexe situaties en om ondersteuning te bieden bij het herkennen van mensen met LVB. Die specialistische kennis is beschikbaar in het Expertisecentrum van MEE Gelderse Poort.

Wilt u meer informatie?
Neem dan vrijblijvend contact op met het Expertisecentrum via 088-6330000 of mail naar expertisecentrum@meegeldersepoort.nl.

Naar boven