Specialistisch autisme consult

Als er een diagnose gesteld is biedt MEE Gelderse Poort het specialistisch autisme consult aan cliënten, een advies op maat

maatwerk in meedoen

Meedoen in de samenleving kan voor mensen met autisme soms een hele uitdaging zijn. Een Autisme Spectrum Stoornis (ASS, kortweg autisme genoemd) kan onder andere problemen bij communicatie en sociale interactie geven. Geen mens met autisme is hetzelfde, in de benadering en begeleiding is het dus altijd maatwerk. Gelukkig kunnen mensen met ASS zelf vaak goed aangeven wat zij nodig hebben. De vragen die we krijgen zijn heel divers: van onafhankelijke cliëntondersteuning tot het verzoek van een vader met ASS om mee te kijken bij de opvoeding van zijn kinderen. Ook krijgen we vragen van naasten en professionals over hoe ze het beste met iemand met autisme om kunnen gaan.

Maatwerk met specialistisch autisme consult
De diagnose autisme wordt gesteld als autisme zichtbaar beperkingen geeft bij het functioneren in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld op het gebied van school, relaties, werk of het zorgen voor kinderen. Als er een diagnose gesteld is biedt MEE Gelderse Poort het specialistisch autisme consult aan cliënten. Naar aanleiding van één of meer afspraken maken we een advies op maat. Als blijkt dat er meer advies of begeleiding nodig is in de vorm van een maatwerkvoorziening, verwijzen we door naar het sociale wijkteam. Regelmatig geven we consultatie aan professionals in het wijkteam of paramedische beroepen over de begeleiding van mensen met autisme.

Ook organiseren we verschillende cursussen voor mensen met autisme en ouders van kinderen/jongeren met autisme. Zij ervaren dit lotgenotencontact als bijzonder ondersteunend.

Wilt u meer informatie?
Neem dan vrijblijvend contact op met het Expertisecentrum via 088-6330000 of mail naar expertisecentrum@meegeldersepoort.nl.

Naar boven