MEE Gelderse Poort bundelt aanpak Jeugd

aanpak jeugd

MEE Gelderse Poort is voorloper op het gebied van preventieve integrale ondersteuning op alle levensfasen. Bij elke leeftijdsgroep hoort een andere problematiek, vandaar dat in de afgelopen tien jaren diverse op jongeren gerichte diensten zijn ontwikkeld. We geven een overzicht.

TRAININGEN
We bieden specifieke trainingen voor kwetsbare jonge mensen met LVB, autisme of psychische problemen:
• Ervaar LVB, Brainblocks of ABC (autisme) voor jongeren én hun ouders, broers of zussen
• Smart met Geld, leren omgaan met geld voor LVB jongeren
• Weerbaarheidstrainingen voor jongens en meiden, Girlstalk (voor kwetsbare meiden over relaties en sex), Loverboys-problematiek

MEE REIZEN
MEE Gelderse Poort werkt al twee jaar met succes aan diverse projecten voor gemeenten in Gelderland. Schoolgaande kinderen met een beperking leren hoe ze op termijn zelfstandig kunnen reizen. Zij doen dit in aanvang met een ‘reisbuddy’, een vrijwilliger, vaak zelf student. De jongeren zijn op den duur niet meer afhankelijk van het aparte busje dat hen naar school brengt. MEE verzorgt: Project management, Werving en training vrijwilligers, Contacten gemeente en vervoersorganisaties en Training vervoerders.

SCHOOL EN WERK
Ondersteuning, begeleiding en training:
• Schoolmaatschappelijk werk (basis-, praktijk- en voortgezet onderwijs)
• Onafhankelijke Cliëntondersteuning voor schoolverlaters (18 jr)
• Begeleiding naar werk en/of dagbesteding
• Integrale Jobcoach (gecertificeerd)

BRUGGENBOUWEN
Jongeren met een beperking willen er ook wel eens uit met leeftijdsgenoten: een dagje naar een pretpark, concert, shoppen of gewoon een drankje drinken in de stad. Het project Bruggenbouwen brengt deze jongeren bijeen met vrijwilligers die graag samen iets ondernemen. De vrijwilligers, Bruggenbouwers genoemd, halen jongeren uit hun isolement. Soms hoeft een Bruggenbouwer maar een paar keer mee te gaan om het ijs te breken bij een bezoek aan een buurthuis of jongerenavond. MEE verzorgt Projectmanagement en Werving en training vrijwilligers.

DIAGNOSTIEK
De vraag naar diagnostiek voor jongeren neemt toe. Om te bepalen wat een leerling wel en niet kan en hoe hij of zij zich kan ontwikkelen, is het belangrijk om eerst de mate van de beperking te weten. De gedragsdeskundigen van MEE zijn gespecialiseerd in intelligentieonderzoek met een IQ-bepaling. Deze IQ-bepaling is de basis voor een goede inschatting van de lesmethodiek, zorg op school en begeleiding.

OCO WLZ
MEE levert al 60 jaar cliëntondersteuning bij vraagstukken zoals de Wet Langdurige Zorg. Daarbij is veel expertise op het gebied van jongeren.

SOCIALE NETWERKVERSTERKING (SNV) INZETTEN ALS METHODIEK
Gaat uit van de eigen sterkte van de jongere en zijn omgeving. We bereiken dat jongeren samen met mensen in hun sociale omgeving zelf besluiten nemen en plannen maken die passen bij hun behoeften, persoonlijke wensen, ambities en levenswijze. De regie ligt zo bij de jongvolwassene in plaats van bij hulpverleners.

INTEGRALE VROEGHULP (IVH)
Bij zorgen over de ontwikkeling of het gedrag van kinderen van 0-7 jaar wordt IVH ingeschakeld. IVH is samengesteld uit een team aan deskundigen, zoals: kinderartsen, opvoedkundigen, onderwijskundigen en maatschappelijk werkers. Doel is om ontwikkelings- en gedragsproblematiek zo snel mogelijk te signaleren en te analyseren, opdat escalatie in een latere levensfase kan worden voorkomen. MEE Gelderse Poort is IVH-coördinator voor de subregio’s Arnhem, Rijk van Nijmegen en Rivierenland.

BRUSSENGROEPEN
Brussen zijn Broers en Zussen van kinderen met een beperking. Deze groepen zijn gestart zodat deze brussen hun hart eens kunnen luchten over hún leven in een gezin dat vaak in het teken staat van hun broer of zus met een beperking, De Brussengroepen delen niet alleen hun lot, maar doen ook gezellige dingen met elkaar. Projectmanagement, Begeleiden Brussenbijeenkomsten.

MEEDOEN VOOR SCHOLEN
De snel veranderende samenleving plaatst scholen voor nieuwe uitdagingen. Denk maar aan zaken als pesten, kinderen met een taal- of ontwikkelingsachterstand en passend onderwijs voor leerlingen met een beperking. MEE Gelderse Poort ondersteunt scholen in hun bijdrage aan een inclusieve samenleving. Door informatie en advies aan leraren, leerlingen en hun ouders en verzorgers. Maar ook door expertondersteuning aan docenten bij specifieke leerlingcases. Onze samenwerking met scholen is altijd maatwerk. Want elke school, omgeving en situatie is anders. Met onze kennis en ervaring in het onderwijs zijn een groot aantal diensten ontwikkeld.

WEERBAARHEID DIE WERKT
Met subsidie van de Nederlandse Organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (ZonMW) onderzochten we de effectiviteit van de training ‘Weerbare jongens en meisjes’. De jongeren met een Lichte Verstandelijke Beperking die deelnamen aan de training bleken veel beter voor zichzelf op te komen en zijn sociaal vaardiger geworden. Met dit onderzoek konden we nieuwe deelnemers en hun omgeving vooraf laten zien dat meedoen aan de training echt loont.

Terug naar nieuws

Meer nieuws of op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden nieuwsbrief
Naar boven